کد خبر: 565728 A

کمیته مسابقات فدراسیون شمشیربازی نتایج هفته سوم مسابقات لیگ سراسری را اعلام کرد.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی فدراسیون شمشیربازی، هفته سوم از رقابت‌های لیگ سراسری آقایان 10 آذر برگزار شد.

در اسلحه سابر تیم بیم معلم مقام رتبه نخست این هفته، تیم دانشگاه آزاد رتبه دوم و آرش مازندران رتبه سوم را کسب کردند. در اسلحه فلوره دانشگاه آزاد رتبه اول، بیمه معلم رتبه دوم و خانه شمشیربازی همدان رتبه سوم را به خود اختصاص دادند. در اسلحه اپه نیز تیم های بیمه معلم، دانشگاه آزاد و خانه شمشیربازی همدان به ترتیب موفق به کسب رتبه اول تا سوم هفته سوم لیگ سراسری شدند.

نتایج کامل به شرح زیر است:

 

اسلحه سابر

رتبه 1: بیمه معلم (٧ بازى، ٧ برد، بدون باخت، ٢١ امتیاز)

رتبه 2: دانشگاه آزاد (٧ بازى، ٦ برد، ١ باخت، ١٩ امتیاز)

رتبه 3: آرش مازندران (٧ بازى، ٥ برد، ٢ باخت، ١٧ امتیاز)

رتبه 4: آکادمى شمشیر بازى اردبیل ( ٧ بازى، ٤برد، ٣ باخت، ١٥ امتیاز)

رتبه 5: آترا ارتوپد ارومیه (٧ بازى، ٣ برد، ٤ باخت، ١٣ امتیاز)

رتبه 6: امیدهاى تهران (٧ بازى، ٢ برد، ٥ باخت، ١١ امتیاز)

رتبه 7: عقاب پارسه (٧ بازى، ١ برد، ٦ باخت، ٩ امتیاز)

رتبه 8: طراوت لاهیجان (٧ بازى، بدون برد، ٧ باخت، ٧ امتیاز)

 

اسلحه فلوره

رتبه 1: دانشگاه آزاد (٧ بازى، ٧ برد، بدون باخت، ٢١ امتیاز)

رتبه 2: بیمه معلم (٧ بازى، ٦برد، ١ باخت، ١٩ امتیاز)

رتبه 3: خانه شمشیربازى همدان (٧ بازى، ٥ برد، ٢ باخت، ١٧ امتیاز)

رتبه 4: خیام آسان بر (٧ بازى، ٤ برد،٣ باخت، ١٥ امتیاز)

رتبه 5: صدر مشهد (٧ بازى، ٣ برد، ٤ باخت، ١٣ امتیاز)

رتبه 6: امیدهاى تهران: ٧ بازى، ١برد، ٦باخت، ٩امتیاز)

رتبه 6: عقاب پارسه (٧ بازى، ١برد، ٦ باخت، ٩ امتیاز)

رتبه 7: دلفین هفت زنجان (٧ بازى، ١ برد، ٦ باخت، ٩ امتیاز)

 

اسلحه اپه

رتبه 1: بیمه معلم (٨ بازى، ٨ برد، بدون باخت، ٢٤ امتیاز)

رتبه 2: دانشگاه آزاد (٨ بازى، ٧ برد، ١ باخت، ٢٢ امتیاز)

رتبه 3: خانه شمشیربازى همدان (8 بازى، ٦برد، ٢ باخت، ٢٠ امتیاز)

رتبه 4: آکادمى شمشیربازى اردبیل (٨ بازى، ٥ برد، ٣باخت، ١٨ امتیاز)

رتبه 5: عقاب پارسه (٨ بازى، ٣ برد، ٥ باخت، ١٤ امتیاز)

رتبه 5: خاوران خراسان جنوبى (٨ بازى، ٣ برد، ٥ باخت، ١٤ امتیاز)

رتبه 7: امیدهاى تهران (٨ بازى، ٢ برد، ٦ باخت، ١٢ امتیاز)

رتبه 8: صدر مشهد (٨ بازى، ٢ برد، ٦ باخت، ١٢ امتیاز)

رتبه 9: بانک قوامین (٨ بازى، بدون برد، ٨ باخت، ٨ امتیاز)

لیگ شمشیر بازی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر