کد خبر: 116083 A

با اکثریت آرا؛

پیش از این وی به عنوان سرپرست سازمان لیگ فعالیت می‌کرد که امروز در مجمع عمومی فدراسیون فوتبال با اکثریت آرا به عنوان رئیس سازمان لیگ انتخاب شد.

مهدی تاج با اکثریت آرا رئیس سازمان لیگ شد.

به گزارش ایلنا، مهدی تاج به عنوان نایب رئیس دوم و رئیس سازمان لیگ با اکثریت آرا انتخاب شد.

پیش از این وی به عنوان سرپرست سازمان لیگ فعالیت می‌کرد که امروز در مجمع عمومی فدراسیون فوتبال با اکثریت آرا به عنوان رئیس سازمان لیگ انتخاب شد.

سازمان لیگ فدراسیون فوتبال سرپرست فعالیت مجمع مهدی عمومی آرا اکثریت تاج
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر