کد خبر: 117334 A

منادی سپیدان به ایلنا خبر داد؛

رییس جمهور تنها در هفته جاری می‌تواند وزیر پیشنهادی ورزش را به مجلس معرفی کند و مجلس نیز در هفته آینده بررسی صلاحیت وزری پیشنهادی را در دستور کار خود قرار خواهد داد.

عضو هیات رئیسه مجلس گفت: احتمالا محسن مهرعلیزاده یا سعید فائقی به عنوان وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان به مجلس معرفی شود.

علیرضا منادی سپیدان در گفت‌وگو با ایلنا گفت: رئیس جمهور امروز طی نامه‌ای رسمی وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان را به مجلس معرفی خواهد کرد.

وی افزود: گمانه زنی‌هایی از سوی دولت وجود دارد که احتمالا محسن مهرعلیزاده یا سعید فائقی به عنوان وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان به مجلس معرفی شود.

عضو هیات رئیسه مجلس در ادامه تصریح کرد: رئیس جمهور تنها در هفته جاری می‌تواند وزیر پیشنهادی ورزش را به مجلس معرفی کند و مجلس نیز در هفته آینده بررسی صلاحیت وزری پیشنهادی را در دستور کار خود قرار خواهد داد.

دولت رئیس جمهور ورزش و جوانان معرفی ایلنا مجلس احتمال پیشنهادی مهرعلیزاده فائقی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر