کد خبر: 146232 A

توسط رنو لوینی فرانسوی؛

این رکوردشکنی برای من بسیار ارزشمند است و از اینکه توانستم در اولین پرش خود چنین رکوردی را ثبت کنم خوشحالم.

رکورد پرش با نیزه داخل سالن جهان درحالی توسط رنو لوینی فرانسوی یک سانتیمتر جابجا شد که سرگئی بوبکا رکورددار افسانه ای جهان در این ماده در فضای باز و داخل سالن، مسابقه او را از نزدیک تماشا می کرد.

به گزارش ایلنا، لوینی فرانسوی در مسابقات ستارگان اوکراین که در شهر دونتسک برگزار شد با پرش ۶ متر و ۱۶ سانتیمتری خود رکورد جدیدی در ماده پرش با نیزه داخل سالن دنیا ثبت کرد.

وی که قهرمان المپیک و اروپا است در این رقابت‌ها و در حرکت نخست خود با پرش ۶ متر و ۱۶ سانتیمتری یک سانتیمتر رکورد بوبکا را شکست. بوبکا این رکورد را در سال ۱۹۹۳ به ثبت رسانده بود. رنو لوینی پس از این رکوردشکنی در پرش دوم خود به مانند سایر کسانی که رکوردشکنی می‌کنند، ارتفاع بیشتری را انتخاب کرد و مانع تا ۶ متر و ۲۱ سانتیمتر بالا رفت اما او موفق به عبور از این ارتفاع نشد.

وی پس از این رکوردشکنی گفت: از اینکه توانستم این رکورد را ثبت کنم آنقدر خوشحالم که مدتی طول خواهد کشید تا درک کنم چه اتفاقی رخ داده است.

رنو لوینی ادامه داد: این رکوردشکنی برای من بسیار ارزشمند است و از اینکه توانستم در اولین پرش خود چنین رکوردی را ثبت کنم خوشحالم.

رکورد پرش با نیزه جهان در فضای باز ۶ متر و ۱۴ سانتیمتر و همچنان در دستان بوبکا است.

المپیک جهان رقابت اروپا سالن داخل رکورد رنو نیزه لوینی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر