کد خبر: 147671 A

لیگ تیراندازی با کمان؛

مسابقات هفته دوم لیگ تیراندازی با کمان داخل سالن در رشته ریکرو آقایان به میزبانی نفت امیدیه در شهرستان امیدیه برگزار شد.

مسابقات هفته دوم لیگ تیراندازی با کمان داخل سالن در رشته ریکرو آقایان به میزبانی نفت امیدیه در شهرستان امیدیه برگزار شد.

به گزارش ایلنا، نتایج این هفته از مسابقات لیگ به شرح زیر است:

دور چهارم:پارس جنوبی بوشهر ۱ - ۴ ریف ایران، نفت امیدیه ۱ - ۴ دهکده کمانداران، دانشگاه علوم انتظامی امین ۲ - ۳ پخش تحریر پارسه تنکابن، تورا یزد - استراحت و آریادژ ۱ - ۴ پژوهشگاه شاخص پژوه

دور پنجم:پارس جنوبی بوشهر ۱ – ۴ دهکده کمانداران، ریف ایران ۳ – ۲ پخش تحریر پارسه تنکابن، نفت امیدیه ۱ – ۴ تورا یزد، دانشگاه علوم انتظامی امین ۲ – ۳ پژوهشگاه شاخص پژوه و آریادژ - استراحت

در پایان این مسابقات تیم پژوهشگاه شاخص پژوه با کسب ۲۱ امتیاز در صدر باقی ماند، تیم دانشگاه علوم انتظامی امین با کسب ۱۴ امتیاز در مکان دوم و دهکده کمانداران با کسب ۱۳ امتیاز در مکان سوم ایستادند، تیم های آریادژ و ریف ایران هر کدام با کسب ۱۲ امتیاز به ترتیب چهارم و پنجم، تیمهای پخش تحریر پارسه تنکابن و تورا یزد با ۹ امتیاز در مکانهای ششم و هفتم قرار گرفتند.

در انتهای جدول نیز تیم های پارس جنوبی بوشهر و نفت امیدیه هر کدام با کسب ۵ امتیاز رتبه های هشتم و نهم را کسب نمودند.

اصفهان ایران پارس جنوبی تیراندازی جدول شاخص نفت یزد امیدیه پژوهشگاه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر