کد خبر: 147698 A

فدراسیون جهانی اعلانم کرد؛

در دومین رنکینگ سال ۲۰۱۴ میلادی ۱۳ بازیکن مرد و دو بازیکن زن کشورمان باتوجه به حضور در رقابت های جام فجر مجدداً به رده بندی بازیکنان جهان بازگشتند.

رنکینگ جهانی تنیس روی میز ماه فوریه ۲۰۱۴ بازیکنان جهان با مقررات جدید کامل شد.

به گزارش ایلنا، فدراسیون جهانی(ITTF) رده بندی بازیکنان جهان را تکمیل کرد. در دومین رنکینگ سال ۲۰۱۴ میلادی ۱۳ بازیکن مرد و دو بازیکن زن کشورمان باتوجه به حضور در رقابت های جام فجر مجدداً به رده بندی بازیکنان جهان بازگشتند.

رده بندی بازیکنان کشورمان در رنکینگ ماه فوریه:

مردان:

۱ - نوشاد عالمیان رده ۵۷ با شش پله صعود

۲ - نیما عالمیان رده ۲۷۱ با ۸ پله صعود

۳ - افشین نوروزی(جدید) رده ۳۰۵

۴ - محمدرضا اخلاق پسند رده ۳۳۴ با ۱۰ پله سقوط

۵ - مهران احدی رده ۳۶۳ با ۷ پله سقوط

۶ - میدیا لطف الله نسبی(جدید) رده ۴۵۹

۷ - واحد مالمیری(جدید) رده ۴۹۸

۸ - عارف احمدی فر(جدید) رده ۵۷۱

۹ - پوریا عمرانی رده ۵۸۹ با ۲ پله سقوط

۱۰ - امین میرالماسی(جدید) رده ۶۶۴

۱۱ - حمیدرضا طاهرخانی رده ۶۷۶ با ۱۵ پله سقوط

۱۲ - محسن خطیون(جدید) رده ۷۲۳

۱۳ - محمدامین حنطه(جدید) رده ۷۸۶

۱۴ - علیرضا ملارجبی(جدید) رده ۸۰۲

۱۵ - محمد فرقدانی(جدید) رده ۸۴۷

۱۶ - حامد باشت باوی رده ۹۰۳ با ۷۹ صعود

۱۷ - محمد بوجاریان(جدید) رده ۹۱۰

۱۸ - محمدعلی روئین تن(جدید) رده ۹۵۰

۱۹ - سروش امیری نیا رده ۱۰۷۵ با ۴۲ پله سقوط

۲۰ - متین لطف الله نسبی رده ۱۰۹۷ با ۲۱ پله سقوط

۲۱ - احمدرضا عبادی پور(جدید) رده ۱۱۴۴

۲۲ - سجاد حسینی رده ۱۱۵۰ با ۲۲ سقوط

۲۳ - آرمان حاجی ئی رده ۱۱۵۶ با ۲۲ پله سقوط

۲۴ - مهدی نجفی رده ۱۲۵۲ با ۱۸ پله سقوط

۲۵ - پیمان نوروزی(جدید) رده ۱۲۵۵

۲۶ - پارسا جنتی رده ۱۲۹۷ با ۳۷ پله سقوط

۲۷ - محمد بشیری رده ۱۴۶۶ با ۱۳ پله سقوط

۲۸ - متین حیدری رده ۱۵۴۳ با ۱۷ پله صعود

۲۹ - مهرداد دهستانی رده ۱۶۱۶ با ۴۶ پله سقوط

۳۰ - مهدی ثابت رده ۱۶۵۵ با ۲۲ پله سقوط

در رده بندی ورزشکاران مرد جهان ۱۷۸۴ نفر حضور دارند.

بانوان:

۱ - ندا شهسواری رده ۴۷۶ با ۹ پله صعود

۲ - محجوبه عمرانی رده ۵۵۴ با پله نزول

۳ - مریم صامت رده ۶۵۳ با ۲ پله نزول

۴ - پریسا صمدی(جدید) رده ۶۹۵

۵ - مهشید اشتری رده ۱۰۷۵ با ۱۲ پله صعود

۶ - زهرا علوی رده ۱۱۴۳ با ۸ پله نزول

۷ - زهرا نیاقی ها(جدید) ۱۱۵۰

۸ - فاطمه جمالی فر رده ۱۱۷۸ با یک پله نزول

۹ - رضوان کشاورزی رده ۱۲۰۰ با ۱۴ پله نزول

۱۰ - فاطمه مختار رضایی رده ۱۲۴۴ با ۳۱ پله نزول

۱۱ - صبار صفری رده ۱۲۷۳ با ۷ پله نزول

۱۲ - مریم معظمی رده ۱۳۰۱ با ۱۳ پله نزول

۱۳ - بهاره بابادی وند رده ۱۳۱۷ با ۱۲ پله نزول

در رده بندی ورزشکاران زن جهان ۱۳۷۶ نفر حضور دارند

اخلاق جهان رقابت زهرا کشاورزی مردان سقوط پله رده تنیس
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر