کد خبر: 167441 A

با حکم علیمرادی؛

علیمرادی در احکامی فرهاد سلکی و جمشید سهرابی را به عنوان سرپرستان انجمن فوتبال و تکواندوی فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان، بیماران خاص و پیوند اعضاء منصوب نمود.

علیمرادی در احکامی فرهاد سلکی و جمشید سهرابی را به عنوان سرپرستان انجمن فوتبال و تکواندوی فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان، بیماران خاص و پیوند اعضاء منصوب نمود.

به گزارش ایلنا، در حکم آقایان سلکی و سهرابی آمده است: نظر به تعهد و تجارب ارزنده جنابعالی در امر ورزش، به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست انجمن‌های فوتبال و تکواندوی فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان، بیماران خاص و پیونداعضا منصوب می‌شوید. امید است با اتکال به خداوند منان با بکارگیری اعضای متخصص و با تجربه با هماهنگی این فدراسیون در انجام امور محوله موفق و مؤید باشید.

تکواندو فوتبال ورزش فدراسیون حکم منصوب انجمن ناشنوایان سرپرستان علیمرادی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر