کد خبر: 182358 A

به منظور حضور در رویدادهای آسیایی؛

در این جلسه بودجه فدراسیون‌ها و اینکه هر فدراسیون چقدر از اعتبارات کمیته ملی المپیک سهم خواهد داشت نیز دیگر موضوعی است که در مورد آن تصمیم گیری نهایی می شود.

اعضای هیات اجرایی کمیته ملی المپیک شنبه هفته آینده در محل این کمیته تشکیل جلسه می‌دهند تا در مورد رویدادهای آسیایی، ساحلی و المپیک پیش رو بحت و تصمیم گیری کنند.

به گزارش ایلنا، این نخستین نشست اعضای هیات اجرایی کمیته ملی المپیک در تیرماه است. قرار است در این نشست موضوعات مرتبط با المپیک نانجینگ و بازی‌های ساحلی مورد بحثو بررسی قرار گیرد. ضمن اینکه احتمالا ادامه بررسی رشته‌های اعزامی به بازی‌های آسیایی نیز یکی دیگر از موضوعات مورد بحثدر نشست روز شنبه خواهد بود.

همچنین گفته می‌شود که در این جلسه بودجه فدراسیون‌ها و اینکه هر فدراسیون چقدر از اعتبارات کمیته ملی المپیک سهم خواهد داشت نیز دیگر موضوعی است که گفته می‌شود روز شنبه در مورد آن تصمیم گیری نهایی اتخاذ می‌شود.

آخرین نشست اعضای هیات اجرایی کمیته ملی المپیک ۲۳ خردادماه برگزار شد. در آن جلسه کاری و مالی کمیته ملی پارالمپیک برای حضور در بازی‌های پاراآسیایی با حضور محمود خسروی‌وفا مورد بررسی قرار گرفت. چگونگی و میزان تخصیص بودجه به فدراسیون‌های ورزش و چگونگی لباس کاروان ایران در بازی‌های آسیایی نیز از دیگر محورهای مورد بحثدر نشست ۲۳ خردادماه بود.

المپیک ایران بازی بودجه ملی اعضای کمیته اجرایی شنبه پاراآسیایی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر