کد خبر: 202783 A

با تصمیم شورای ساماندهی وزارت ورزش؛

در پایان این جلسه ۸۱ پروانه فعالیت سبک‌های مختلف فدراسیون ورزش‌های رزمی به این فدراسیون اهدا شد.

در پایان بیست و هفتمین جلسه‌شورای‌ساماندهی وزارت‌ورزش، با فعالیت ۸۱ سبک زیر مجموعه فدراسیون ورزش‌های رزمی موافقت شد.

به گزارش ایلنا، در این نشست که با حضور نصرالله سجادی معاون توسعه ورزش‌حرفه‌ای و قهرمانی، علی رغبتی مدیرکل برنامه‌ریزی و نظارت، محرابی مدیرکل حقوقی، احمدی مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد وزارت‌ورزش و رؤسای سبک های فدراسیون ورزش‌های رزمی برگزار شد، ۲۰ موضوع مورد بحثو بررسی قرار گرفت.

در این نشست مقرر شد به دلیل اهمیت جایگاه ورزش‌های‌رزمی در کشور و درگیر بودن ۸ فدراسیون با آن، جلسات شورای‌ساماندهی سبک‌های‌رزمی به صورت ماهانه برگزار شود. همچنین در پایان این جلسه ۸۱ پروانه فعالیت سبک‌های مختلف فدراسیون ورزش‌های رزمی به این فدراسیون اهدا شد.

معاون وزارت ورزش ورزش فدراسیون شورای رزمی فعالیت ساماندهی موافقت سبک
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر