کد خبر: 205307 A

با حکم رئیس فدراسیون شنا؛

با توجه به پیشنهاد کمیته فنی شنا عبدالرضا ریاحی با دریافت حکمی از سوی رئیس فدراسیون شنا به سمت مسئول سازمان مسابقات شنا منصوب شد.

طی حکمی از سوی رئیس فدراسیون شنا عبدالرضا ریاحی به سمت مسئول سازمان مسابقات شنا منصوب شد.

به گزارش ایلنا، با توجه به پیشنهاد کمیته فنی شنا عبدالرضا ریاحی با دریافت حکمی از سوی رئیس فدراسیون شنا به سمت مسئول سازمان مسابقات شنا منصوب شد.

در حکم وی آمده است:

جناب آقای عبدالرضا ریاحی

نظر به پیشنهاد کمیته فنی شنا نسبت به تعهد و سوابق اجرایی جنابعالی، به موجب این ابلاغ با حفظ سمت بعنوان مسئول سازمان مسابقات شنا منصوب می شوید. امید است با اتکال به خداوند‌منان و بهره‌گیری از نیروهای کارآمد در امور محوله مشروحه ذیل موفق و مؤید باشید:

الف) مهندسی و نظامندی مسابقات شنا
ب) پیگیری جشنواره ها بمنظور توسعه سلامت و استعدادیابی
ج) پیگیری مسابقات جام قهرمانی باشگاه های شنای کشور(جام خلیج فارس)
د) برگزاری فراگیر مسابقات قهرمانی استانها و شهرستانها

ریاحی پیش از این مدتی سرپرستی کمیته آموزش فدراسیون شنا را برعهده داشت.

جام خلیج فارس رئیس فدراسیون سلامت سازمان مسابقات سمت مسئول عبدالرضا شنا ریاحی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر