کد خبر: 225666 A

بازی های ساحلی آسیا - تایلند؛

وظیفه دوست که به راحتی از روی موانع ۱۷۰،۱۷۵، ۱۸۰،۱۸۵ و ۱۹۰. سانتیمتری عبور کرده بود نتوانست از پس مانع ۱۹۴ سانتیمتری برآید و حذف شد.

ورزشکار پرش ارتفاع کشورمان که بعدازظهر امروز در فینال مسابقات پرش ارتفاع حاضر شده بود بعد از انجام پنج پرش موفق در ششمین پرش با انجام سه خطای متوالی حذف شد و به مدال نرسید.

به گزارش ایلنا، وظیفه دوست که به راحتی از روی موانع ۱۷۰،۱۷۵، ۱۸۰،۱۸۵ و ۱۹۰. سانتیمتری عبور کرده بود نتوانست از پس مانع ۱۹۴ سانتیمتری برآید و حذف شد.

تایلند آسیا کسب حذف مدال کشورمان ارتفاع دونده سانتیمتری بازماند
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر