کد خبر: 226370 A

در نامه‌ای به وزیر ورزش مطرح شد؛

مجمع سالیانه هنر رزمی(انجمن) ساواته ایران در حالی برگزار شد که ریاست این انجمن، بر استقلال تشکیلاتی و فنی این هنر رزمی تاکید کرد.

مجمع سالیانه هنر رزمی(انجمن) ساواته ایران در حالی برگزار شد که ریاست این انجمن، بر استقلال تشکیلاتی و فنی این هنر رزمی تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا و به نقل از روابط عمومی هنر رزمی(انجمن) ساواته ایران، در این مجمع که با حضور حمیدرضا حصارکی عضو هیات رئیسه فدراسیون بین المللی، رئیس کنفدراسیون ساواته آسیا و بنیانگذار و رئیس ساواته ایران، توحید اسدیان نایب رئیس و ستار خویی دبیر انجمن برگزار شد، ابتدا نمایندگان ساواته در استان های مختلف کشور، به ارائه گزارش عملکرد خود در سال جاری پرداختند و رئوس برنامه های تقویم سال ۲۰۱۵ را مطرح کردند.

در بخشی از این جلسه، حمیدرضا حصارکی، رئیس انجمن، ضمن توضیح چگونگی برگزاری مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی جهت اعزام به مسابقات جهانی، به تشریح مفاد اساسنامه جهانی و آسیایی ساواته پرداخت و عنوان کرد: در مجمع اخیر هیات رئیسه فدراسیون بین المللی ساواته در ایتالیا، بر رعایت استقلال عملکردی اعضاء تاکید و عنوان شد تحت هیچ شرایطی ساواته مجاز نیست تحت پوشش سایر فدراسیون ها و رشته های رزمی دیگر به فعالیت بپردازد. تخطی از این اصل، با تصمیم گیری نهاد جهانی و کنفدراسیون های قاره ای روبرو خواهد شد.

مدیرعامل و رئیس هیات مدیره هنر رزمی ساواته ایران ادامه داد: با توجه به اساسنامه مصوب انجمن، ثبت شده در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری، اعلام می کنم همانند ادوار گذشته، ساواته ایران تحت پوشش هیچ فدراسیون دیگری قرار نداشته و به عنوان یک تشکیلات حقوقی و قانونی مستقل مورد تایید قوه قضائیه، صرفا در قالب اساسنامه مصوب خود، اداره خواهد شد.

وی همچنین به نامه ارسالی از جایگاه ریاست کنفدراسیون آسیا و هیات رئیسه جهانی به وزیر ورزش و جوانان در تاریخ ۱۲ / ۱۱ / ۹۲ به شماره ۱۱۱/۳۹۲ و ثبت این نامه در دبیرخانه وزارت ورزش و جوانان اشاره کرد و افزود: در این نامه، به طور کاملا مشخص و شفاف تاکید شد: " با توجه به مفاد صریح مندرج در ماده چهار(بندهای ۱،۷، ۶،۵، ۴) از فصل دوم اساسنامه کنفدراسیون ساواته آسیا و فدراسیون بین المللی که به پیوست نامه تقدیم شد، هرگونه تشکیلات ملی عضو کنفدراسیون های قاره ای باید مستقل و به دور از هرگونه وابستگی به سایر فدراسیون های رزمی، اداره شده و فعالیت نمایند، به نحوی که تخطی از اساسنامه موجود که مطابق با اساسنامه جهانی است، خطر تعلیق عضویت را به همراه خواهد داشت. در شرایطی که تعامل با فدراسیونی ثانی(صرفا به جهت تامین بودجه) مورد نظر باشد، همکاری با فدراسیون انجمن های ورزشی به دلیل ماهیت و اهداف این فدراسیون پیشنهاد می گردد. "

رئیس هنر رزمی ساواته ایران تصریح کرد: با توجه به پیگیری های انجام شده از طرف کمیته حقوقی ساواته ایران، با خبر شدیم کارشناسان وزارت ورزش موارد مطرح شده در این نامه را تایید و به دفتر وزیر ارجاع داده اند. اما متاسفانه و به هر دلیل تا به این لحظه پاسخ شفافی به این نامه داده نشده است که در مجموع، تفاوتی برای ساواته ایران نخواهد داشت. زیرا همان طور که تاکید شد، طبق اساسنامه مصوب ایران، آسیا و جهانی عمل خواهد شد.

استان های مختلف کشور استقلال انتخابی تیم ملی ایتالیا ایران پوشش قوه قضائیه وزارت ورزش وزارت ورزش و جوانان وزیر ورزش و جوانان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر