کد خبر: 229775 A

برای شرکت در انتخابات؛

در راستای رعایت قانون انتخابات فدراسیون های ورزشی و تاکید وزارت ورزش بر حضور نداشتن سرپرستان فدراسیون ها درانتخابات ریاست، خسرو نصیری امروز سه شنبه استعفای خود را به وزیر ورزش ارایه کرد.

خسرو نصیری سرپرست فدراسیون هندبال استعفای خود رااز این سمت ارایه کرد.

به گزارش ایلنا، در راستای رعایت قانون انتخابات فدراسیون های ورزشی و تاکید وزارت ورزش وجوانان بر حضور نداشتن سرپرستان فدراسیون ها درانتخابات ریاست، خسرو نصیری امروز سه شنبه استعفای خود را به وزیر ورزش و جوانان ارایه کرد.

نصیری دراین خصوص گفت: ملزم به اجرای قانون هستم و با این کار به عنوان یک نامزد در انتخابات شرکت خواهم کرد.

وی تاکید کرد: رعایت قانون برای همه الزامی است و معتقدم حضور در انتخابات برای افراد بازنشسته، دوشغله و بازخرید بااصل قانون مغایرت دارد و اعطای مجوز به هر کدام از نامزدهای بازنشسته دور زدن قانون تلقی می شود.

معاونت قهرمانی وزارت ورزش و جوانان دیروز اعلام کرده بود که سرپرستان فدراسیون های اسکی، هندبال و پزشکی - ورزشی چنانچه بخواهند در انتخابات ریاست فدراسیون مربوطه شرکت کنند، باید استعفا دهند.

ثبت نام از نامزدهای ریاست فدراسیون هندبال از اول هفته جاری شروع شده است.

اسکی انتخابات حضور در انتخابات شرکت در انتخابات قانون وزارت ورزش وزارت ورزش و جوانان وزیر ورزش و جوانان فدراسیون نصیری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر