کد خبر: 232023 A

حتی در صورت دریافت نکردن حقوق؛

از آنجایی که ریاست فدراسیون و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و حضور در سایر شوراها وظیفه مستمر محسوب می شود حتی با عدم دریافت حقوق نیز این افراد دو شغله محسوب خواهند شد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: از آنجایی که ریاست فدراسیون و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و حضور در سایر شوراها وظیفه مستمر محسوب می شود حتی با عدم دریافت حقوق نیز این افراد دو شغله محسوب خواهند شد.

به گزارش ایلنا، رحیم زارع با اشاره به ماده واحده قانون منع تصدی بیش از یک شغل، گفت: از آنجایی که نمایندگی شغل محسوب می شود، اشتغال نمایندگان مجلس در مؤسساتی که تمام وقت هستند و تأثیر آنها در کل جامعه وجود دارد، خلاف مقررات است.

نماینده مردم آباده، بوانات و خرمبید در مجلس شورای اسلامی در ادامه به تبصره دو این ماده واحده اشاره و تصریح کرد: طبق این تبصره منظور از شغل عبارت است از وظایف مستمر مربوط به پست سازمانی یا شغل یا پستی که به طور تمام وقت انجام می شود لذا بر همین اساس رئیس فدراسیون هم شغل محسوب می شود.

وی در ادامه گفتگو با خانه ملت با بیان اینکه حتی اگر این نمایندگان حقوق هم نگیرند، باز هم عمل خلاف قانون رخ داده است، گفت: تبصره ۴ ماده واحده مذکور می گوید تصدی هرنوع شغل دولتی دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت و یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی، وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی و ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع شرکت های خصوصی جز شرکت های تعاونی ادارات و موسسات برای کارکنان دولت ممنوع است.

زارع ادامه داد: فدراسیون یک موسسه عمومی غیردولتی است ولی قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت بوده که وظایف حاکمیتی داشته و وزارت ورزش روی آن نظارت دارد، از این رو باز هم یک نماینده مجلس نمی تواند رئیس فدراسیونی باشد که بخشی از سرمایه آن دولتی است.

وی در ادامه به قانون نظارت بر رفتار نمایندگان اشاره و عنوان کرد: این قانون باید شامل حال نمایندگانی شود که در هیأت مدیره ها یا ریاست فدراسیون ها مشغول فعالیت هستند.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه مجلس قانونگذار است و انتظار مردم از این نهاد فراتر از سایر سازمان هاست، خاطرنشان کرد: از آنجایی که ریاست فدراسیون و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و حضور در سایر شوراها وظیفه مستمر محسوب می شود حتی با عدم دریافت حقوق نیز این افراد دو شغله محسوب خواهند شد.

اشتغال جامعه حقوق خانه ملت رئیس فدراسیون سرمایه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس وزارت ورزش
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر