کد خبر: 235784 A

طی احکامی از سوی علیمرادی؛

کرم‌الله علیمرادی در احکامی جداگانه، برادران کارآمد را به عنوان مدیران فنی تیم‌های ملی کشتی فرنگی و آزاد ناشنوایان منصوب کرد.

از سوی رئیس فدراسیون ناشنوایان مدیران فنی تیم‌های ملی کشتی فرنگی و آزاد ناشنوایان منصوب شدند.

به گزارش ایلنا، کرم‌الله علیمرادی در احکامی جداگانه، برادران کارآمد را به عنوان مدیران فنی تیم‌های ملی کشتی فرنگی و آزاد ناشنوایان منصوب کرد.
در این احکام آمده است: با توجه به کسوت و تجربه جنابعالی در رشته کشتی، آقای کیوان کارآمد به عنوان مدیر فنی تیم ملی کشتی فرنگی و آقای خسرو کارآمد به عنوان مدیر فنی تیم ملی کشتی آزاد این فدراسیون منصوب می‌شوید.

تیم ملی کشتی آزاد تیم ملی کشتی فرنگی تیم های ملی کشتی رئیس فدراسیون کشتی منصوب فنی ناشنوایان علیمرادی احکامی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر