کد خبر: 242008 A

با رای اعضای مجمع انتخاباتی؛

در این مجمع با رای گیری صورت گرفته، محمدرضا باغستانی تنها نامزد این مجمع با رای اعضای مجمع به مدت چهار سال دیگر به عنوان رئیس هیات شنای استان یزد انتخاب شد.

با برگزاری مجمع انتخابی هیات شنای استان یزد، محمدرضا باغستانی به مدت چهار سال دیگر به عنوان رئیس هیات شنای این استان انتخاب شد.

به گزارش ایلنا، مجمع انتخاباتی هیات شنای استان یزد با حضور شریعتی مدیرکل ورزش و جوانان استان یزد، حسینی معاونت ورزش و جوانان استان یزد، محسن سمیع زاده دبیر فدراسیون شنا و اعضای مجمع شنای استان برگزار شد.

در این مجمع با رای گیری صورت گرفته، محمدرضا باغستانی تنها نامزد این مجمع با رای اعضای مجمع به مدت چهار سال دیگر به عنوان رئیس هیات شنای استان یزد انتخاب شد.

مدیرکل ورزش و جوانان ورزش و جوانان یزد رئیس سال هیات مجمع رای شنای باغستانی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر