کد خبر: 246460 A

در راستای استفاده از خردجمعی:

در راستای ظرفیت سازی و استفاده از خرد جمعی با تصویب هیات رئیسه فدراسیون گلف، کمیته فنی این فدراسیون به شورای فنی گلف کشور ارتقاء یافت.

در راستای ظرفیت سازی و استفاده از خرد جمعی با تصویب هیات رئیسه فدراسیون گلف، کمیته فنی این فدراسیون به شورای فنی گلف کشور ارتقاء یافت.

به گزارش ایلنا، در اجرای مصوبه هیات رئیسه فدراسیون گلف در خصوص بازنگری در ساختار کمیته فنی فدراسیون و نیز با توجه به درخواست هیات های گلف سراسر کشور جهت استفاده از تمامی ظرفیت و پتانسیل فنی موجود و همچنین به منظور انطباق ساختار فدراسیون با فدراسیون جهانی گلف؛ کمیته فنی به شورای فنی گلف کشور ارتقاء یافت.

کیکاوس سعیدی، رئیس فدراسیون گلف کشور، در این خصوص اظهار داشت: این اقدام با هدف گسترده تر کردن زمینه مشارکت و حضور بیش از پیش کارشناسان، صاحب نظران و پیشکسوتان گلف کشور و استفاده از خردجمعی در جهت ارتقاء کیفی گلف صورت پذیرفت.

سعیدی، ضمن اشاره به موقعیت ها و فرصت های مطلوب موجود در ورزش گلف، خاطرنشان ساخت: ماهیت و وظیفه ذاتی این شورا به لحاظ اثرگذاری بر فعالیت های فدراسیون، جنبه مشارکتی و مشورتی خواهد داشت تا از این طریق زمینه استفاده از دیدگاههای فنی و علمی فراهم گردد.

رئیس فدراسیون گلف کشور در خاتمه عنوان داشت: از زحمات کلیه عزیزانی که در کمیته فنی فدراسیون همکاری کردند تشکر و قدردانی می نمایم و امیدوارم از قابلیت های فنی این عزیزان در برنامه های آتی شورا استفاده شود.

پیشکسوتان رئیس فدراسیون کشور فدراسیون شورای کمیته فنی گلف ارتقاء راستای
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر