ایلنا: با حکم وزارت ورزش و جوانان جواد رمضی به عنوان سرپرست جدید فدراسیون ورزش کارگری منصوب و کار خود را آغاز خواهد کرد.

پربازدیدترین