کد خبر: 565597 A

ورزش بسیج و ورزش کارگری، همسو با یکدیگر

در نشست سازمان ورزش بسیج، سازمان بسیج ورزشکاران با ریاست فدراسیون ورزش کارگری بر لزوم حضور بسیج در حوزه ورزش کارگری بحث و تبادل نظر گردید.

به گزارش ایلنا، در این نشست که با حضور سردار یزدانی(ریاست اسبق سازمان ورزش بسیج)، سردار آذرنوش(ریاست سازمان بسیج ورزشکاران)، میرجلیلی( سرپرست سازمان ورزش بسیج)، سید امیرحسینی ریاست فدراسیون ورزش کارگری برگزار شد، بر لزوم حضور ورزشکاران کارگری بسیج در رقابت های ورزش کارگری کشور بحث و تبادل نظر گردید.

استفاده از ظرفیت های بسیج در حوزه ورزش کارگری، استعدادیابی ورزشکاران کارگر بسیج و شرکت در مسابقات ملی و بین المللی از دیگر موضوعات مطروحه در این جلسه بود که مورد حمایت و استقبال طرفین قرارگرفت.

در ادامه این نشست همچنین مقرر گردید، تا سازمان ورزش بسیج اقدامات موثری را برای حضور در رقابت های جهانی شرکت ها که فدراسیون ورزش کارگری بعنوان تنها عضو رسمی آن در کشور فعالیت میکند، انجام دهد.

ورزش کارگری بسیج ورزشکاران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر