کد خبر: 115980 A

وزیر امور اقتصاد و دارایی:

یکی از مشکلات منشا بروز تورم و رکود بیماری هلندی به منابع صندوق توسعه است که مدیریت جدید باید در این زمینه نقش خود را به خوبی ایفا کند و در راستای جلوگیری ازاین موضوع اقدامات لازم را به عمل آورد.

وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه در حال حاضر سهم دولت در اقتصاد کشور ۹۰ درصد است نسبت به وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی با شیوه فعلی انتقاد کرد و گفت: ادامه این روند افزایش واردات، کاهش صادرات و سرکوب تولید و در نتیجه تشدید رکود تورمی و بیمار هلندی را به همراه دارد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، علی‌طیب نیا صبح امروز در دومین روز همایش بین‌المللی توسعه ملی در کیش با بیان این مطلب به آسیب‌شناسی استفاده از درآمدهای نفتی در اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: درآمدهای نفتی که به میزان سابق و در زمان نوسانات درآمدی آن منشاء تورم و رکود اقتصادی می‌شوند باعثبزرگ شدن دولت و تضعیف بیش از پیش بخش خصوصی هستند.

وزیر اقتصاد تغییر در الگوی استفاده از درآمدهای نفتی را یکی از مهم‌ترین دغدغه های دولت و دولت‌های آینده ارزیابی کرد و بیان داشت: در گذشته نیز تغییر در شیوه استفاده از درآمدهای نفتی همیشه یکی از دغدغه‌های بزرگ بوده است و ایجاد سازمان برنامه نیز در این راستا بود و حال صندوق توسعه ملی نیز در راستای تغییر در الگوی فعلی ایجاد شده است.

وی با انتقاد از وجوه ناشی از فروش نفت گفت: وجوه ناشی از فروش نفت درآمد نفتی نیست بلکه فروش دارایی است و باید در این زمینه آسیب شناسی جدی صورت گیرد.

طیب‌نیا در ادامه به اهداف صندوق توسعه ملی اشاره کرد و گفت: صندوق توسعه ملی می‌تواند وجوه ناشی از صادرات نفت را با شیوه ای مناسب در راستای توسعه بخش خصوصی و دولتی به عمل آورد.

وزیر اقتصاد در ادامه افزود: یکی از مشکلات منشا بروز تورم و رکود بیماری هلندی به منابع صندوق توسعه است که مدیریت جدید باید در این زمینه نقش خود را به خوبی ایفا کند و در راستای جلوگیری ازاین موضوع اقدامات لازم را به عمل آورد.

اقتصاد اقتصاد کشور بخش خصوصی تورم دولت صادرات نفت صندوق توسعه ملی کاهش صادرات مشکلات نفت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر