کد خبر: 120616 A

مدیر عامل بیمه آسیا:

نمی‌توان مدل نظارتی انحصاری و یا رقابتی را برای بازار رهبری و یا شبه رقابتی اعمال کرد.

مدیرعامل بیمه آسیا با بیان اینکه از بیمه مرکزی انتظار داریم نظارتش براساس نوع بازار صنعت بیمه باشد، ‌گفت: باید دید چه نظامی اقتصادی بر صنعت بیمه حاکم است و بعد براساس آن نظارت انجام دهد.

به گزارش ایلنا، ‌ ابراهیم کاردگر اظهار داشت: در واقع نمی‌توان مدل نظارتی انحصاری و یا رقابتی را برای بازار رهبری و یا شبه رقابتی اعمال کرد.

وی با بیان اینکه با بیان اینکه بیمه مرکزی به عنوان مقام نظارت، در راستای راهبرد صنعت بیمه و حمایت از ذی‌نفعان باید نظارت را براساس مدل‌های بنگاه‌داری پیش ببرد، گفت: باید ببنیم شرکت‌های بیمه به عنوان بنگاه اقتصادی آیا نظام اقتصادی کامل دارند یا انحصاری، شبه رقابتی و یا رقابتی.

وی خاطر نشان کرد که در اصول علم اقتصاد، مقام ناظر یک جایگاه بازنشسته دارد و مکانیزم بازار خود کنترلی است وتا جایی که از تعادل خارج نشده نیازی به دخالت ندارد و اگر از تعادل خارج شد به عنوان مقام ناظر وارد شده و جلوگیری می‌کند بنابراین از دوستان در بیمه مرکزی می‌خواهیم نگاه کنند که در چه بازاری هستم و ابزارهای نظارتی را براساس آن در نظر بگیرند.

مدیر عامل بیمه آسیا افزود: ‌همچنین می‌توانند هر رشته بیمه‌ای را مشخص کنند و به تفکیک معلوم شود که بیمه شخص ثالثدر چه بازاری فروخته می‌شود، ‌آیا بازار رقابتی است و یا انحصاری و سپس نظارت را برحسب‌‌ همان اعمال کنند.

اقتصاد شرکت های بیمه صنعت بازار نظارتی آسیا بیمه مدل رقابتی انحصاری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر