کد خبر: 122773 A

مشاور نوبخت در امور مجلس خبر داد:

هنوز تفکیک‌های لازم برای حذف برخی‌دهک‌ها انجام نشده و کار کار‌شناسی هم در حال انجام است، درواقع بحثحذف دهک‌ها را هم فقط مجلس اشاره کرده بود فلذا تا پایان کار کار‌شناسی باید یارانه‌ها را به همه پرداخت کنیم بدون اینکه به دهک‌ها ورود کنیم.

مشاور معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در امور مجلس، با بیان اینکه دولت گذشته در مورد پرداخت یارانه نقدی به صورت منطقی اقدام نکرده است، گفت: نحوه حذف کار کار‌شناسی یارانه نقدی دهک‌های پردرآمد هنوز مشخص نیست و این کار تحقیقاتی تکمیل نشده است.

سید کاظم دلخوش در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا، اظهار داشت: در حال حاضر تا قبل از اینکه کار کار‌شناسی نحوه حذف برخی از یارانه بگیران کامل نشده، هیچ گروهی را از دریافت یارانه حذف کرد.

وی خاطرنشان کرد: هنوز تفکیک‌های لازم برای حذف برخی‌دهک‌ها انجام نشده و کار کار‌شناسی هم در حال انجام است، درواقع بحثحذف دهک‌ها را هم فقط مجلس اشاره کرده بود لذا تا پایان کار کار‌شناسی باید یارانه‌ها را به همه پرداخت کنیم بدون اینکه به دهک‌ها ورود کنیم.

مشاور معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در امور مجلس با اشاره به اشتباه دولت گذشته در خصوص نحوه پرداخت یارانه نقدی بیان داشت: یارانه‌ها از ابتدا به کل افراد جامعه پرداخت شد که این امر شاید یکی از نقایصی بود که در ماده ۷ وجود داشت، در همه جای دنیا یارانه برای کمک به افراد و قشر کم درآمد اختصاص می‌یابد، افرادی که مشکل مالی ندارند و درآمدشان مطلوب است بهتر است که داوطلبانه از دریافت یارانه انصراف دهند.

به گفته وی، نوبخت(معاون رییس جمهور) و رئیس جمهور نیز تاکید دارند که تا زمانی که کار کار‌شناسی کاملا انجام نشده است، پرداخت یارانه به روال فعلی و به تمام افراد جامعه پرداخت و انجام شود.

جامعه درآمد دولت رئیس جمهور رییس جمهور کاظم دلخوش معاون معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی یارانه یارانه ها
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر