کد خبر: 127257 A

نماینده رشت در مخالفت با طرح تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و بهره‌وری:

به گفته وی باید برنامه و بودجه در یک جای مستقل و مدیریت و برنامه ریزی در جای دیگر تدوین شود، تا تداخلی بین آنها وجود نداشته باشد.

نماینده مردم رشت در مجلس نهم با بیان این که تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با اشکالات و پیچیدگی های بزرگ مواجه خواهد شد و از دو سازمان جدا از هم تشکیل می شود پیشنهاد داد که برای بررسی بیشتر فوریت آْن که به تصویب مجلس رسیده است، لغو شود.

به گزارش خبرنگارایلنا، جعفر ایمن آبادی درصحن علنی امروز - مجلس – در مخالفت با طرح تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و بهره‌وری، با پیشنهاد این موضوع به نمایندگان، پیچیدگی بزرگ در برنامه ریزی و درهم تنیدن بودجه و بر نامه ریزی کشور را عامل اصلی این موضوع و ارائه پیشنهاد خود اعلام کرد.

این نماینده با بیان تاریخچه تشکیل دو سازمان برنامه و بود جه و مدیریت استخدام کشور قبل از انقلاب و بعد از انقلاب گفت: در صورتی که این دو در یک سازمان گنجانیده شود، تمرکز برنامه‌ای به هم می ریزد و نمی‌توان یک بودجه مناسب و یک برنامه‌ریزی مطلوب برای گشور داشت.

به گفته وی باید برنامه و بودجه در یک جای مستقل و مدیریت و برنامه ریزی در جای دیگر تدوین شود، تا تداخلی بین آنها وجود نداشته باشد.

انقلاب برنامه و بودجه بودجه بهره وری سازمان مدیریت و برنامه ریزی مجلس نهم تشکیل نماینده مخالفت تمرکز
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر