کد خبر: 127259 A

انصاری در مجلس‌ مطرح کرد:

دولت با احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی موافق است، اما با ادغام دو معاونت توسعه منابع انسانی و معاونت راهبردی مخالف است و پیشنهاد می‌کنم که یک فوریت این طرح سلب شود تا دوباره برای بررسی بیشتر و اعمال نظر دولت به کمیسیون بازگردانده شود.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: دولت نظرش این است که چون هنوز کار کارشناسی دقیق بر روی ادغام معاونت راهبردی و معاونت توسعه منابع انسانی صورت نگرفته است لذا دولت با آن مخالف است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مجید انصاری در جلسه علنی امروز – یکشنبه - مجلس شورای اسلامی در خصوص دیدگاه دولت در مورد طرح تشکیل سازمان مدیریت برنامه‌ریزی و بهره‌وری اظهار کرد: براساس اصل‌های ۱۲۶ و ۱۲۳ قانون اساسی رئیس‌جمهور مستقیماً در برنامه‌ریزی بودجه و امور استخدامی مسئول است و می‌تواند آن را به نهادی دیگر واگذار کند. همچنین رئیس‌جمهور برای اجرای برنامه‌های خود معاونانی دارد که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز می‌تواند یکی از معاونت‌های دولت باشد.

وی ادامه داد: اساس طرح موجود این است که معاونت راهبردی و توسعه منابع انسانی رئیس‌جمهور ادغام شود که هنوز دولت به این نتیجه نرسیده است و برخی کارشناسان معتقدند که ادغام آنها موجب تضعیف هر دوی این معاونت‌ها می‌شود.

انصاری ادامه داد: دولت نظرش این است که چون هنوز کار کارشناسی دقیق بر روی ادغام معاونت راهبردی و معاونت توسعه منابع انسانی صورت نگرفته است لذا دولت با آن مخالف است.

وی ادامه داد: طبق اصل ۷۵ قانون اساسی ادغام دو معاونت ریاست جمهور برای دولت بار مالی دارد که هنوز محل تأمین اعتبار مشخص نشده است.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در مجلس اظهار کرد: دولت با احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی موافق است، اما با ادغام دو معاونت توسعه منابع انسانی و معاونت راهبردی مخالف است و پیشنهاد می‌کنم که یک فوریت این طرح سلب شود تا دوباره برای بررسی بیشتر و اعمال نظر دولت به کمیسیون بازگردانده شود.

بودجه بهره وری جلسه علنی دولت رئیس جمهور سازمان مدیریت و برنامه ریزی قانون اساسی کارشناسی مجلس شورای اسلامی مجید انصاری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر