کد خبر: 128855 A

رییس کل سازمان مالیاتی:

خودداری از تکالیف قانونی موجب تعلق جرایم مالیاتی خواهد شد که بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم، قابل بخشش نیست.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور مهلت ارسال صورت معاملات چهار فصل پارسال و سه فصل امسال را تا پایان سال تمدید کرد.

به گزارش ایلنا، علی عسکری گفت: به منظور تکریم مودیان مالیاتی و تسهیل در انجام وظایف قانونی مودیان، مهلت تسلیم و ارسال یا تکمیل فهرست اطلاعات معاملات این هفت فصل تا ۲۸ اسفند تمدید شده است.

همه مودیان مالیاتی مشمول مقررات مذکور که تاکنون برای انجام تمام یا بخشی از تکالیف قانونی خود عمل نکرده‌اند، مکلفند با مراجعه به سامانه سازمان امور مالیاتی به نشانی WWW. TAX. GOV. IR) اطلاعات معاملات فصلی را به صورت الکترونیکی یا لوح فشرده(تکمیل شده از طریق نرم افزار غیر برخط(OFFLINE)) به ادارات کل امور مالیاتی ذیربط تحویل دهند.

خودداری از تکالیف قانونی موجب تعلق جرایم مالیاتی خواهد شد که بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم، قابل بخشش نیست.

قانون مالیات نرم افزار معاملات امسال صورت پایان تمدید مالیاتی مهلت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر