کد خبر: 131344 A

در واکنش به تصویب طرح تشکیل سازمان مدیریت از سوی مجلس؛

رئیس جمهور به موجب اصل ۱۲۶ قانون اساسی اختیار و وظیفه سازمان برنامه بودجه و نیروی انسانی را به عهده دارد، لذا ادغام این دو معاونت و یا تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی از اختیارت وی محسوب می‌شود.

معاون حقوقی معاونت توسعه انسانی رئیس جمهور، با بیان اینکه دولت هنوز درباره تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی از ادغام دو معاونت نظارت راهبردی و سرمایه انسانی تصمیم گیری نکرده است، گفت: وقتی به موجب یک طرح رئیس جمهور را ملزم به ادغام دو معاونت کنیم تا سازمان مدیریت و برنامه ریزی را تشکیل دهد به نظر می‌رسد، خلاف اصل ۱۲۶ قانون اساسی است.

عبدالعلی تاجی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا، با بیان این مطلب اظهار داشت: طرح یک فوریتی نمایندگان مجلس در خصوص تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی و بهره وری کشور برخلاف اصل ۱۲۶ قانون اساسی است، چراکه رئیس جمهور اختیار تشکیل و یا عدم ایجاد سازمان را دارد.

وی تأکید کرد: رئیس جمهور به موجب اصل ۱۲۶ قانون اساسی اختیار و وظیفه سازمان برنامه بودجه و نیروی انسانی را به عهده دارد، لذا ادغام این دو معاونت و یا تشکیل سازمان مدیریت وبرنامه ریزی از اختیارت وی محسوب می‌شود.

معاون حقوقی معاونت توسعه انسانی رئیس جمهور، با بیان اینکه دولت هنوز به جمع بندی نهایی در این خصوص نرسیده است، بیان داشت: دولت در این باره تصمیم نگرفته است که آیا سازمان مدیریت و برنامه ریزی از ادغام معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تشکیل شود و یا فقط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی را به سازمان مدیریت برنامه ریزی تبدیل شود و سازمان توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به طور مستقل به فعالیت خودش ادامه دهد.

تاجی؛ تفسیر شورای نگهبان را در این باره مهم ارزیابی کرد و بیان داشت: مرجع تفسیر قانون اساسی شورای نگهبان است و باید منتظر نظر شورای نگهبان بود.

وی در عین حال افزود: اقدام مجلس با اصل ۱۲۶ قانون اساسی تعارض ندارد و با تشکیل و احیای مجدد سازمان هم امکان گزارش دهی به مردم و سایر قوا بیشتر می‌شود و دستورات به دور از سلایق مختلف وعلمی انجام می‌شود و فعالیت‌ها برنامه محور می‌شود.

بودجه بهره وری دولت رئیس جمهور سازمان مدیریت و برنامه ریزی شورای نگهبان قانون اساسی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی نمایندگان مجلس نیروی انسانی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر