کد خبر: 131380 A

رئیس بانک مرکزی:

هدف اصلی نظارت بانکی، حفظ ثبات نظام مالی و افزایش اعتماد به آن از طریق کاهش ریسک برای سپرده‌گذاران و دیگر اعتباردهندگان است.

رئیس کل بانک مرکزی بر ضرورت استقرار حسابرسی داخلی در شبکه بانکی تاکید کرد و گفت: تحولات اخیر نظام بانکی،

بحران مالی جهانی و ورشکستگی تعداد زیادی از بانک ها؛ نظارت محتاطانه در شبکه مالی را به منظور حفظ ثبات و اطمینان، ضروری تر کرده است.

به گزارش ایلنا؛ ولی اله سیف، نظارت بانکی موثر را پیش شرط‌ اساسی جلوگیری از بحران مالی و اطمینان از صحت عملکرد نظام اقتصادی کشور دانست و افزود: هدف اصلی نظارت بانکی، حفظ ثبات نظام مالی و افزایش اعتماد به آن از طریق کاهش ریسک برای سپرده‌گذاران و دیگر اعتباردهندگان است.

وی گفت: باید اطمینان پیدا کنیم که بانک‌ها و موسسات اعتباری به شیوه‌ای ایمن و صحیح عمل می کند و در مقابله با ریسک‌های فراروی خود، از سرمایه و ذخایر کافی برخوردار است. رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به این که بانک مرکزی وظیفه نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری را برعهده دارد، تاکید کرد: بانک مرکزی از اواخر دهه هفتاد شمسی و با بهره‌گیری از آخرین دستاوردهای مراکز و مجامع حرفه‌ای و تخصصی، رویکرد quotation mark نظارت مبتنی بر ریسک quotation mark را به عنوان راهبرد اصلی نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور برگزید و ضمن تجدید ساختار سازمانی حوزه نظارت بر بانک‌ها، تدوین مقررات احتیاطی، تعمیق و گسترش ادبیات نوین بانکی در کشور را نیز سرلوحه فعالیت‌های خود قرار داد.

سیف، مهم ترین سازکار مورد نیاز نظارت اثربخش و کارآی سازمان ها به ویژه بانک ها و نهادهای مالی را quotation mark کنترل های داخلی quotation mark خواند و اضافه کرد: کمیته نظارت بانکی بال نیز در بسیاری از اسناد خود، استقرار یک نظام توانمند کنترل داخلی را لازمه مدیریت اثربخش و کارآی بانک ها و موسسات مالی دانسته است.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه افزود: تجزیه و تحلیل‌های این کمیته نشان داد سیستم کنترل داخلی ناکافی دلیل اصلی آن زیان‌ها بوده است. در نتیجه، حسابرسی داخلی و حسابرسی مستقل مکفی را برجسته کرده است و آن را در کنار داشتن مدیریتی با تجربه و واجد شرایط الزامی می‌داند.

وی افزود: کمیته بانکی بین المللی بال توصیه کرده است بخش نظارت بانکی، توجه خود را بیشتر بر تقویت سیستم کنترل‌های داخلی و ارزیابی مستمر اثربخشی آنها متمرکز کند.

سیف تاکید کرد: کنترل‌های داخلی مکانیزمی است که گردانندگان سازمان‌ها اطمینان می‌ یابند عملیات و فعالیت‌ها در زمینه دستیابی به اهداف سازمانی به درستی انجام می‌شود و اگر انحرافی نسبت به بایدها و نبایدهای مؤسسه وجود داشته باشد، بموقع کشف و اصلاح می‌شود.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان تفکیک ناپذیری کنترل داخلی از فرایند اجرا، تصریح کرد: گردانندگان سازمان‌ها باید اجرای صحیح سیاست‌ها را پایش کنند و میان منافع ذی‌نفعان اصلی سازمان یعنی مالکان، مدیران و کارکنان تعادل برقرار شود.

سیف اظهار داشت: به همین دلیل کنترل‌های داخلی، در سازمان های بانکی اهمیت به مراتب بیشتری پیدا می‌کند.

وی تاکید کرد: حتی زمانی که سیاست‌گذار، مجری سیاست‌ها باشد نیز کنترل‌های داخلی الزامی است و از خطاهای غیرعمدی جلوگیری می‌کند.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به افزایش محسوس بانک ها و موسسه های اعتباری در سال های اخیر و اهمیت نظارت بر آنها گفت: افزایش چشمگیر تعداد بانک ها و موسسات اعتباری در سال های اخیر، پایش مستمر آنها به ویژه کنترل کیفیت مدیریت ریسک، استقرار نظام کنترل های داخلی قوی و حسابرسی داخلی آنها را بیش از پیش الزامی کرده است.

سیف افزود: از دو سال پیش، بانک مرکزی استقرار واحد تطبیق در بانک ها را الزامی کرد و این امر تنها در مورد رعایت قوانین و مقررات می تواند اطمینان دهد.

وی خاطرنشان کرد: به منظور برقراری حاکمیت شرکتی و اجرای صحیح مدیریت ریسک لازم است بانک ها علاوه بر واحد بازرسی، بخش مستقلی نیز برای حسابرسی داخلی با کارکردهای نوین راه‌اندازی کنند.

سیف، ارزیابی عملکرد واحد حسابرسی داخلی بانک ها را برای بازرسان بانک مرکزی الزامی دانست و تاکید کرد: در این صورت است که می توان نظارت کافی و موثر بر عملکرد تمامی بانک ها و موسسات اعتباری اعمال کرد.

وی افزود: اقدام انجمن حسابرسان داخلی و تشکیل کارگروه اختصاصی با شرکت حسابرسان داخلی بانکها کمک بزرگی در زمینه ارتقای دانش فنی حسابرسی داخلیِ خواهد بود.

ولی اله سیف در نخستین کنگره سالانه حسابرسان داخلی ایران با موضوع «حرفه ای شدن حسابرسی داخلی الزامات و چالش ها» خاطرنشان کرد: بانک ها پیشگام حمایت مالی از پژوهش های حسابرسی داخلی و انتشار کتاب با همکاری انجمن بوده‌اند و امیدواریم با توسعه حسابرسی داخلی در بانک ها، تربیت نیروی انسانی شایسته و افزایش دانش فنی حسابرسی، شاهد ارتقا و افزایش سلامت و ثبات بانک ها باشیم.

سیف گفت: با توجه به نقش مهم بانک ها در واسطه گری مالی، استعداد زیاد آنها در اثرپذیری از مشکلات بالقوه ناشی از حاکمیت شرکتی ناکارآمد و لزوم صیانت از وجوه سپرده گذاران، موضوع حاکمیت شرکتی از اهمیت فراوانی برای نظام مالی برخوردار است.

وی با تاکید بر بهره‌گیری از روش های موثر حاکمیت شرکتی برای جلب اعتماد عمومی به نظام بانکی افزود: حاکمیت شرکتی ضعیف ممکن است به ورشکستگی های بانکی و از دست رفتن اعتماد بازارها نسبت به توانایی یک بانک در مدیریت مناسب دارایی ها و بدهی ها منجر شود.

رئیس شورای پول و اعتبار حاکمیت شرکتی قوی در شرکت‌ها و بانک‌ها را مهم‌ترین ابزار جلوگیری از فساد برشمرد و گفت: مطالعات نشان می دهد با ضعف حاکمیت شرکتی، فساد مالی افزایش می یابد و به دنبال آن سرمایه‌گذاری مستقیم داخلی و خارجی تنزل، مخارج دولت افزایش و رشد اقتصادی کمتر می شود.

سیف، همچنین کنترل داخلی مناسب و کارآمد را بخشی از حاکمیت شرکتی و حسابرسی داخلی را کامل کننده آن دانست و اضافه کرد: مکانیزم های حاکمیت شرکتی مانند کمیته های ریسک و حسابرسی و استفاده از حسابرسان داخلی و مستقل، به گزارشگری صحیح و شفاف رویدادهای مالی، دسترسی سهام داران جز به اطلاعات مهم مالی و نظارت بر عملکرد مدیریت اجرائی بانکها منجر می شود.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: پاسخگویی به عنوان یکی از اهداف کلیدی و جوهره حاکمیت شرکتی؛ موجب مسئولیت پذیری و شفافیت گزارش مدیران بانک در قبال نحوه ارائه عملکرد خود به سهامداران، مشتریان، کارکنان، دولت، مقامات ناظر و بانک مرکزی می شود و نقش قابل توجهی در کارآمدی و سلامت نظام بانکی ایفا خواهد کرد.

ایران بانک مرکزی دولت رشد اقتصادی رعایت قوانین و مقررات سرمایه سرمایه گذاری سلامت شورای پول و اعتبار مشکلات
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر