کد خبر: 133776 A

انتقاد دبیرکل سندیکای بیمه‌گران از قانون بیمه شخص ثالث؛

یکی از این ایرادات را دیده نشدن نقش راننده در حق بیمه شخص ثالثعنوان کرد و افزود: ضروری است که سهم راننده در میزان تصادفات و خسارات در نظر گرفته شود.

دبیرکل سندیکای بیمه‌گران ایران، قانون آزمایشی بیمه شخص ثالثایرادهای جدی دارد که باید برطرف شود، گفت: در قانون بیمه شخص ثالث، سهم راننده در میزان تصادفات و خسارات در نظر گرفته نشده است.

به گزارش ایلنا، غلامرضا تاجگردون، درباره دائمی شدن قانون آزمایشی بیمه شخص ثالثاظهار داشت: با روش سنتی و ایرادات این قانون نمی‌توان روند بیمه را به خوبی طی کرد.

وی یکی از این ایرادات را دیده نشدن نقش راننده در حق بیمه شخص ثالثعنوان کرد و افزود: ضروری است که سهم راننده در میزان تصادفات و خسارات در نظر گرفته شود.

به گفته تاجگردون، مرکز پژوهش‌های مجلس بهتر بود قبل از انتشار اظهار نظر کار‌شناسی درباره دائمی شدن قانون آزمایشی بیمه شخص ثالثنظر ما را به عنوان یک کار‌شناس بیمه در مجلس جویا می‌شد.

وی تصریح کرد: ‌همچنین بعضی موارد هم در ساز وکار اجرایی مشکل دارد و در برخی موارد حقوق بیمه گذار تضییع و بیمه گر ضایع می‌شود و مرز‌ها شفاف نیست.

ایران بیمه شخص ثالث حقوق قانون مرکز پژوهش های مجلس بیمه شخص راننده
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر