کد خبر: 133777 A

معاون سازمان مالیات:

مودیان در این نظام مالیاتی تنها واسطه دریافت مالیات از خریداران کالا و خدمات و پرداخت آن به دولت هستند / مودیان مالیاتی می توانند اظهارنامه های خود را به سامانه الکترونیکی WWW. EVAT. IR ارسال کنند.

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور، ۱۵ دی ماه را آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده فصل پاییز اعلام کرد و گفت: مودیان در این نظام مالیاتی تنها واسطه دریافت مالیات از خریداران کالا و خدمات و پرداخت آن به دولت هستند.

به گزارش ایلنا، علیرضا طاری بخش گفت: مودیان مالیاتی می توانند اظهارنامه های خود را به سامانه الکترونیکی WWW. EVAT. IR ارسال کنند.

طاری بخش گفت: مودیان در این نظام مالیاتی هیچگونه وجهی را از محل منابع درآمدی خود به عنوان مالیات نمی پردازند، بلکه تنها مالیات هایی را که به نیابت دولت از خریداران دریافت کرده اند، پرداخت می کنند.

وی تصریح کرد: مودیانی که برابر مقررات برای اجرای قانون فراخوان شده اند، از تاریخ فراخوان مکلف به اجرای قانون هستند و سازمان مالیاتی انتظار دارد مالیات و عوارض ارزش افزوده را برابر مقررات از خریداران دریافت و به دولت پرداخت کنند.

دولت دی ماه قانون مالیات مالیات بر ارزش افزوده آخرین فراخوان مالیاتی اظهارنامه مودیان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر