کد خبر: 133974 A

کشور ما ۱۰ میلیون متخصص در داخل و خارج از کشور دارد که امیدواریم با بهبود فضای کسب و کار در دولت جدید متخصصین به کارآفرین تبدیل شوند و در این راستا بتوانیم ارزش افزوده ایجاد کرده و تولید ناخالص ملی را افزایش دهیم.

ایران به عنوان متروپل در مهمترین منطقه جهان به لحاظ ژئوپلیتیک باید بتواند در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز به تمام جمعیت کشورهای همسایه خود خدمات فنی و مهندسی ارائه دهد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در نخستین کنگره ملی حماسه اقتصادی و نقش متخصصین در دولت جمهوری اسلامی، نصیریزاده(دبیر کنگره) گفت: امروز ایران ۱۵ همسایه آبی و خاکی دارد که مجموع جمعیت این کشورها با احتساب جمعیت ایران حدود ۶۰۰ میلیون نفر می‌شود و با توجه به اینکه ایران به عنوان متروپل منطقه مطرح است باید بتواند به این ۶۰۰ میلیون نفر به لحاظ کالا و خدمات فنی و مهندسی خدمات ارائه دهد.

وی افزود: کشور ما ۱۰ میلیون متخصص در داخل و خارج از کشور دارد که امیدواریم با بهبود فضای کسب و کار در دولت جدید متخصصین به کارآفرین تبدیل شوند و در این راستا بتوانیم ارزش افزوده ایجاد کرده و تولید ناخالص ملی را افزایش دهیم.

نصیریزاده با اشاره به اینکه به لحاظ جغرافیای سیاسی خاورمیانه یکی از۱۷ منطقه ژئوپلیتیک موجود در جهان است، اظهار داشت: طبق مصوبه سند چشم‌انداز کشور ما باید در سال ۱۴۰۴ به مقام اول فناوری و علمی در سطح خاورمیانه دست یابد.

وی با بیان اینکه ۲.۵ درصد از ۸ درصد رشد اقتصادی مربوط به بهره‌وری است، خاطرنشان کرد: در سال ۷۲ زمانی که دولت هاشمی دولت را تحویل گرفت؛ رشد اقتصادی از منفی ۷.۸ به ۱۲.۱ رسید که نشانگر اهتمام دولت در سامان بخشیدن به اقتصاد کشور بوده لذا درحال حاضر نیز توجه دولت به رشد اقتصاد کشور مشهود است.

متخصصین
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر