کد خبر: 136650 A

رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی

صندوق نوآوری و شکوفایی باید حرکت سرمایه های خطرپذیر کشور را رشد، بسترسازی و هدایت کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، بهزاد سلطانی رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی با بیان اینکه صندوق نباید در جایگاه دولت بنشیند اظهار داشت: صندوق نوآوری و شکوفایی باید حرکت سرمایه های خطرپذیر کشور را رشد، بسترسازی و هدایت کند.

وی افزود: ممکن است در شش ماهه اول به شرکت های دانش بنیان به صورت مستقیم تسهیلات ارائه کنیم که هدف این امر توانمندسازی شرکت ها است. ودر مرحله بعد باید بازار سرمایه کشور را به سمت فناوری سوق دهیم و در نگاه ۲۰ ساله سهم ارائه تسهیلات را بر رشد اقتصادی و تولید ناخالص ملی ببینیم.

سلطانی گفت: اولین بار است که بودجه دولتی به بخش خصوصی اختصاص می یابد در حالی که قبل از انقلاب دولت با مازاد پول نفت بزرگ می شد که بعد از انقلاب اصل ۴۴ تصویب شد اما هنوز یاد نگرفته ایم که پول دولت را به بخش خصوصی بدهیم.

رئیس جدید هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی اظهار داشت: تعریف دانش بنیان شامل فناوری متوسط رو به بالاست و صندوق به شرکت هایی تسهیلات می دهد که فناوری شان دارای ارزش افزوده فراوان باشد و همچنین تإییدیه دانش بنیان بودن را از معاونت دریافت کنند.

وی در ادامه در زمینه برنامه های صندوق، توضیح داد: ما سه دوره شش ماهه، چهار ساله و ۲۰ ساله داریم که در دوره شش ماهه ۱۲ خدمات مالی مصوب و عملیاتی می شود و ۴ قرارداد عاملیت و پرداخت به شرکت های دانش بنیان نیز خواهیم داشت.

اصل ۴۴ انقلاب بخش خصوصی بودجه پول دولت رشد رشد اقتصادی سرمایه فناوری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر