کد خبر: 162422 A

از این پس انجام می پذیرد:

با توجه به گشایش های ارزی حاصله پیرو توافق ژنو و امکان تامین ارز به صورت نامحدود برای واردات کالاهای اساسی و دارو از این پس مرکز مبادلات ارزی متصدی تخصیص وتامین ارز، مواد اولیه کارخانجات وقطعات خودرو می شود.

با توجه به گشایش های ارزی حاصله پیرو توافق ژنو و امکان تامین ارز به صورت نامحدود برای واردات کالاهای اساسی و دارو از این پس مرکز مبادلات ارزی متصدی تخصیص وتامین ارز، مواد اولیه کارخانجات وقطعات خودرو می شود.

به گزارش ایلنا، روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: با توجه به گشایش های ارزی حاصله پیرو توافق ژنو و امکان تامین ارز به صورت نامحدود برای واردات کالاهای اساسی و دارو از محل منابع آزاد شده و در نتیجه، تسهیل امکان استفاده از ارزهای در دسترس قبلی برای تامین سایر نیازهای موجود، مقرر گردیده است به منظورکاهش قیمت تمام شده تولید و در راستای تقویت رشد اقتصادی ورونق فعالیتهای تولیدی، تخصیص وتامین ارز مورد نیاز برای مواد اولیه کارخانجات وقطعات خودرو، از این پس از طریق مرکز مبادلات ارزی انجام شده وبدین ترتیب تقاضای ارز برای واردات موارد مذکور از بازار آزاد ارز خارج و به مرکز مبادلات ارزی انتقال می یابد

مرکز مبادلات
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر