کد خبر: 170394 A

بیدآباد در واکنش به برخورد با مفسدان اقتصادی خواستار شد؛

دولت فعالیتهای خود را در مورد احقاق حق مظلومان و مجازات ظالمین بسیار شدید اعمال کند بدین معنا که اگر حقوق افراد براثر مسامحه، سستی، ‌‌‌ خلاف، ارتشاع و فساد از بین رفته به آن‌ها بازگردد.

کارشناس ارشد اقتصاد، گفت: با روند پیش رو ۹ درصدی که در رفراندوم خوداظهاری یارانه موافقت خود را اعلام کردند رای خود را پس خواهند گرفت.

بیژن بیدآباد، کارشناس ارشد اقتصاد در گفتگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به ثبت‌نام ۹۱ درصدی مردم در خود اظهاری یارانه اظهار داشت: این موضوع نشان داد که اکثریت مردم با سیاستهای دولت اطمینانی نسبت به وضعیت آینده خود ندارند و عملکرد دولت سابق به گونه‌ای بوده که اعتماد مردم نسبت به این نهاد تا حد ۹۱ درصد سلب شده ‌است که این عارضه ناشی از عملکرد نامطلوب این دو گروه در گذشته است.

این کارشناس اقتصادی گفت: دولت فعالیتهای خود را در مورد احقاق حق مظلومان و مجازات ظالمین بسیار شدید اعمال کند بدین معنا که اگر حقوق افراد براثر مسامحه، سستی، ‌‌‌ خلاف، ارتشاع و فساد از بین رفته به آن‌ها بازگردد.

وی افزود: تا زمانی که این حقوق به ذیحق باز نگردد اعتماد نسبت به دستگاه دولتی برنخواهد گشت. لذا بازگشت اعتماد مردم، اصلاح برخی موارد در قوه قضاییه است که خوشبختانه شاهد اصلاح امور از سوی خود دستگاه قضا هستیم.

بیدآباد با بیان این مطلب که اگر امنیت قضایی ایجاد نشود باید منتظر انصراف ۹درصد باقی‌مانده هم بود، تصریح کرد: باید توجه داشت که این افراد در رفراندومی دیگر شبیه به ثبت نام یارانه‌ها نظرات خود را موافق نظرات دولت اعلام نخواهند کرد که این اقدام برای دولت پیامدهایی را به همراه دارد.

این کارشناس اقتصادی در خصوص نحوه برخورد با فسادهای مالی در کشور اذعان داشت: مردم از طرق مختلف اعم از رسانه‌ای یا غیر رسانه‌ای همچنین رسانه‌های خارجی و سایت‌های اینترنتی و گفتگوهای بین خود نسبت به هر پدیده سیاسی یا قضایی موضع خاصی اتخاذ می‌کنند. همچنین آن پدیده را با وجدان خود سنجیده و نسبت به آن رای می‌دهند درصورتی که رای افراد مغایر با رای محکمه باشد و محکمه از وظایف خود عدول کرده باشد، اعتماد فرد به مرجع قضایی از بین خواهد رفت.

اعتمادسازی مردم
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر