کد خبر: 170419 A

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران جدول رده بندی ظرفیت مجاز قبولی اتکایی شرکت های بیمه را اعلام کرد که بر این اساس شرکت سهامی بیمه ایران به عنوان توانمندترین شرکت بیمه ای کشور در پذیرش ریسک معرفی شد.

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران جدول رده بندی ظرفیت مجاز قبولی اتکایی شرکت های بیمه را اعلام کرد که بر این اساس شرکت سهامی بیمه ایران به عنوان توانمندترین شرکت بیمه ای کشور در پذیرش ریسک معرفی شد.

به گزارش ایلنا، این شرکت با ۴۴۵ میلیارد تومان ظرفیت مجاز قبول اتکایی به عنوان توانمندترین شرکت بیمه ای معرفی شده است و می تواند در بازار بیمه ای داخل و خارج از کشور تا این مبلغ پذیرش ریسک مستقیم داشته باشد.

گزارش بیمه مرکزی بر اساس ذخایر فنی، آخرین اطلاعات صورت های مالی مصوب شرکت های بیمه ای و آیین نامه شورای عالی بیمه تهیه شده است و شرکت های بیمه ای تا ۲۰ درصد سرمایه خود، مجاز به پذیرش ریسک خواهد بود.

بر اساس اعلام بیمه مرکزی؛ شرکت سهامی بیمه ایران در سال ۱۳۹۳ توانایی پذیرش ریسک تا ۴۴۵ میلیارد تومان، بدون دریافت پوشش اتکایی را دارد که این توانایی به طور میانگین بیش از ۱۰ برابر ظرفیت پذیرش ریسک سایر شرکت های بیمه ای داخلی است.

پس از شرکت سهامی بیمه ایران که در رتبه نخست جدول رده بندی ظرفیت مجاز قبولی اتکایی شرکت های بیمه را به خود اختصاص داده است، بیمه البرز در مکان دوم جای گرفت و شرکت بیمه آسیا نیز در مکان سوم این جدول رده بندی ایستاد.

به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، پس از شرکت سهامی بیمه ایران که با پذیرش، چهار هزار و ۴۵۳ میلیارد و ۶۱۳ میلیون ریال در رتبه نخست جدول رده بندی ظرفیت مجاز قبولی اتکایی شرکت های بیمه را به خود اختصاص داده است، بیمه البرز با یک هزار و ۴۵۷ میلیارد و ۳۱۳ میلیون ریال در مکان دوم جای گرفت و شرکت بیمه آسیا نیز با یک هزار و ۴۳۳ میلیارد و ۳۸۰ میلیون ریال در مکان سوم این جدول رده بندی ایستاد.

بیمه مرکزی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر