کد خبر: 178235 A

سازمان آمار اروپا(یورواستات) اعلام کرد نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در اتحادیه اروپا به طور قابل توجهی افزایش یافته است.

نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۲ در فرانسه بیشتر از دیگر کشورهای عضو منطقه یورو افزایش یافت. به ترتیبی که رقم این شاخص در سال ۲۰۱۲ از ۴۳.۷ درصد به ۴۵ درصد رسید.

به گزارش ایلنا و به نقل از رویترز، سازمان آمار اروپا در گزارشی اعلام کرد نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۲ افزایش یافت و در این میان، رقم این شاخص اقتصادی در فرانسه بیشتر از دیگر کشورهای اروپایی افزایش داشته است.

بر اساس این گزارش، نسبت درآمدهای مالیاتی(مبلغ کل مالیات‌ها و حق بیمه‌ها) به تولید ناخالص داخلی در اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۲ حدود ۳۹.۴ درصد افزایش یافت. حال آنکه رقم همین شاخص در سال گذشته ۳۸.۸ درصد افزایش یافته بود.

در منطقه یورو نیز نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی این منطقه از ۳۹.۵ درصد در سال ۲۰۱۱به ۴۰.۴ درصد درسال ۲۰۱۲ رسید.

نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۲ در فرانسه بیشتر از دیگر کشورهای عضو منطقه یورو افزایش یافت. به ترتیبی که رقم این شاخص در سال ۲۰۱۲ از ۴۳.۷ درصد به ۴۵ درصد رسید.

به جز فرانسه، نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در دانمارک و بلژیک نیز به شدت افزایش یافته است، به طوری که رقم این شاخص در بلژیک به ۴۵.۴ درصد و در دانمارک به ۴۵ درصد رسیده است.

مالیات
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر