کد خبر: 182516 A

توسط بانک مرکزی

بانک مرکزی دستورالعمل ناظر بر ضمانت‌نامه‌های بانکی(ریالی) که به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده بود را به بانک‌های دولتی و غیردولتی به استثنای بانک‌های قرض الحسنه، شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ کرد.

بانک مرکزی دستورالعمل ناظر بر ضمانت‌نامه‌های بانکی(ریالی) مصوب شورای پول و اعتبار را که در ۸ فصل مشتمل بر ۵۷ ماده و ۱۶ تبصره تدوین شده را ابلاغ کرد.

به گزارش ایلنا، بانک مرکزی دستورالعمل ناظر بر ضمانت‌نامه‌های بانکی(ریالی) که به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده بود را به بانک‌های دولتی و غیردولتی به استثنای بانک‌های قرض الحسنه، شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ کرد.

در متن این مصوبه آمده است: همان گونه که استحضار دارند، در اجرای بند(۶) ماده(١۴) قانون پولی و بانکی کشور، مصوب سال ۱۳۵۱ «آیین نامه صدور ضمانت نامه و ظهرنویسی از طرف بانک ها» که که صرفًا مشتمل بر نوع و حداقل میزان وثایق لازم برای صدور ضمانت نامه های بانکی بوده است، پس از تصویب در شورای پول و اعتبار و برای سالیان متمادی به عنوان ضوابط ناظر بر ضمانت نامه های بانکی ملاک عمل شبکه بانکی کشور قرار گرفت.

اما با گذشت زمان و تغییر شرایط و مقتضیات زمان، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با ابهامات و سئوالات زیادی پیرامون مسائل مربوط به صدور، تمدید، ابطال، مطالبه، پرداخت، وثایق، مفقودی، جعل و… ضمانت نامه های بانکی مواجه شدند. از این رو بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران علاوه بر اصلاح چندباره «آیین نامه صدور ضمانت نامه و ظهرنویسی از طرف بانک» رویه های جدیدی را نیز برای هریک از موارد فوق الذکر، از طریق ارائه رهنمود و یا بخشنامه‌های لازم الاجرا، به شبکه بانکی کشور اعلام و ابلاغ کرد.

با عنایت به موارد فوق الذکر، به منظور یکسان‌سازی رویه‌های صدور، اصلاح، تمدید، مطالبه، پرداخت و… ضمانت نامه‌های بانکی، تدوین دستورالعملی جامع در این زمینه، بیش از پیش ضرورت یافت.

در اجرای این مهم «آیین‌نامه صدور ضمانت نامه و ظهرنویسی از طرف بانک‌ها» به طور کامل در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورد بازنگری واقع شد و با استناد به بند(ب) ماده(١١) و بند(۶) ماده(١۴) قانون پولی و بانکی کشور و همچنین با استفاده از مفاد «آیین نامه یادشده»، «نکته نظرات بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و نهادهای نظارتی»، «آخرین نسخه مقررات متحدالشکل ضمانت‌نامه‌ها ۷۵۸ URDG» و نهایتًا ظرفیت‌های موجود در حوزه فناوری‌های نوین بانکداری» به ویژه سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی(سپام)، دستورالعمل جدیدی تحت عنوان «دستورالعمل ناظر بر ضمانت‌نامه‌های بانکی(ریالی)» در هشت فصل مشتمل بر پنجاه و هفت ماده و شانزده تبصره تدوین و در یک هزار و یک صد و هفتاد و ششمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ ۹/۲ / ۹۳ به تصویب رسید.

آیین نامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شورای پول و اعتبار فناوری قانون قرض الحسنه نامه بانک بانکی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر