کد خبر: 182862 A

در کمیسیون انرژی صورت می‌گیرد؛

این کمیسیون در روزهای یکشنبه و سه‌شنبه به ادامه بررسی طرح یک‌فوریتی اساسنامه شرکت ملی نفت ایران با حضور مسؤولین محترم وزارت نفت، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و بررسی طرح یک‌فوریتی اساسنامه شرکت ملی نفت ایران می پردازد.

وزیر نیرو و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در کمیسیون انرژی حضور می‌یابند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در جلسه روز سه شنبه هفته آینده حمید چیت‌چیان و محمدباقر نوبخت در خصوص رفع کمبودهای مالی، فنی و اقتصادی صنعت برق کشور در کمیسیون انرژی حاضر می‌شوند.

همچنین این کمیسیون در روزهای یکشنبه و سه‌شنبه به ادامه بررسی طرح یک‌فوریتی اساسنامه شرکت ملی نفت ایران با حضور مسؤولین محترم وزارت نفت، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و بررسی طرح یک‌فوریتی اساسنامه شرکت ملی نفت ایران می پردازد.

همچنین کارگروه نیرو کمیسیون انرژی در روز یکشنبه مسائل مربوط به انرژی خورشیدی را مورد بررسی قرار می‌دهد.

برق دیوان محاسبات رئیس جمهور سازمان بازرسی کل کشور شرکت ملی نفت ایران صنعت کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت نفت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر