کد خبر: 187971 A

از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

به لحاظ اهمیتی که اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در برنامه‌های توسعه استان‌ها و تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه داشته و با توجه به تمرکز وظایف این امور در نظارت بر اعتبارات و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این گزارش به بررسی این موضوع در سال ۱۳۹۲ و مقایسه آن با سال ۱۳۹۱پرداخته است.

گزارش اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای(عمرانی) استانی سال ۱۳۹۲ توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور منتشر شد.
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز روابط عمومی، اطلاع‌رسانی و امور بین‌الملل معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور کتاب گزارش اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی سال ۱۳۹۳ با هدف شفاف‌سازی بودجه استانی و تبیین نحوه توزیع این اعتبارات توسط معاونت نظارت راهبردی این معاونت انتشار یافت.
بنابراین گزارش، به لحاظ اهمیتی که اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در برنامه‌های توسعه استان‌ها و تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه داشته و با توجه به تمرکز وظایف این امور در نظارت بر اعتبارات و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این گزارش به بررسی این موضوع در سال ۱۳۹۲ و مقایسه آن با سال ۱۳۹۱پرداخته است.
در بخشی از این کتاب که به سهم اعتبارات عمرانی استان‌ها می‌پردازد آمده: در قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور مبلغ ۸۳ هزار میلیارد ریال برای اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان‌ها پیش‌بینی شد که معادل ۱۴.۷ درصد کل اعتبارات سال ۱۳۹۲ است و نسبت به سال قبل از آن ۹.۶ درصد افزایش یافته است. ۶۱.۷ درصد اعتبارات عمرانی استانی به «امور اقتصادی» ۳۵.۴ درصد به «امور اجتماعی و فرهنگی» ۲.۹ درصد به «امور عمومی» و کمتر از یک درصد به «امور دفاعی و امنیتی» اختصاص یافته است. قسمت عمده اعتبارات عمرانی استانی برای فصول «مسکن، عمران و شهری و روستایی و عشایری»(۱۸.۳ هزار میلیارد ریال معادل ۲۲.۱ درصد) «آموزش»(۱۷.۳ هزار میلیارد معادل ۲۱.۰ درصد) و «کشاورزی و منابع طبیعی»(۱۴ هزار میلیارد ریال معادل ۱۷.۰ در نظر گرفته شده است.
در این گزارش همچنین تصریح شده است اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی سال ۱۳۹۲ متشکل از ۴۱.۳ درصد «اعتبارات سالانه» ۲۶.۹ درصد «دو درصد درآمد نفت و گاز» و ۳۱.۷ درصد «سایر اعتبارات خاص و ویژه» است. اعتبارات اشاره شده نسبت به سال ۱۳۹۱ به ترتیب(۴.۷ -) ‌درصد کاهش، ۲۵.۳ درصد و ۲۰.۲ درصد افزایش دارد.
لازم به ذکر است که استان‌های خوزستان با ۱۰.۸ درصد فارس با ۶.۴ درصد و خراسان رضوی با ۵.۸ درصد بیشترین سهم بودجه مصوب تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان‌ها را در سال ۱۳۹۲ را به خود اختصاص داده‌اند.

گزارش اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی سال 1392 منتشر شد
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر