کد خبر: 201981 A

در دیدار خزاعی با مدیرکل خاورمیانه و اروپای جایکا مطرح شد؛

شینیچی یاماناکا، مدیرکل خاورمیانه و اروپای دفتر منطقه‌ای آژانس همکاریهای بین‌المللی ژاپن(جایکا) و خانم ماکیکو اومورا معاون جایکا با محمدخزاعی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران در محل این سازمان دیدار و گفت و گو کرد.

شینیچی یاماناکا، مدیرکل خاورمیانه و اروپای دفتر منطقه‌ای آژانس همکاریهای بین‌المللی ژاپن(جایکا) و خانم ماکیکو اومورا معاون جایکا با محمدخزاعی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران در محل این سازمان دیدار و گفت و گو کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران در این نشست، ارتقاء همکاری‌های جمهوری اسلامی ایران و ژاپن به‌ویژه همکاری‌های سازمان سرمایه‌گذاری با جایکا مورد بحثو بررسی قرار گرفت.

خزاعی ضمن ارزیابی همکاریهای مشترک ایران و ژاپن، بر لزوم گسترش همکاری‌های فی ما بین تاکید کرد.

شینیچی یاماناکا مدیر خاورمیانه و اروپای جایکا نیز در این دیدار تصریح کرد: در حال حاضر همکاریهای فنی دو کشور روند خوبی را طی می‌کند و در آینده این همکاری‌ها گسترش خواهد یافت.

لازم به ذکر است جایکا همکاریهای فنی، وامهای امتیازی و سرمایه گذاری و همچنین کمکهای بلاعوض به کشورهای در حال توسعه ارایه می دهد.

لزوم گسترش همکاری ایران و ژاپن
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر