کد خبر: 203631 A

از سوی شورای نگهبان صورت گرفت؛

اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی مصوب جلسه مورخ دوم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود و سه هیأت وزیران، در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۰۶ / ۱۹ شورای نگهبان مورد بحثو بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

شورای نگهبان اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.

به گزارش ایلنا، اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی مصوب جلسه مورخ دوم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود و سه هیأت وزیران، در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۰۶ / ۱۹ شورای نگهبان مورد بحثو بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

شورای نگهبان قانون اساسی جلسه اصلاح اساسنامه صندوق تایید نوآوری مورخ شکوفایی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر