کد خبر: 205301 A

در جلسه شورای عالی اداری؛

دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی دستگاههای اجرایی در جلسه شورای عالی اداری به ریاست «اسحاق جهانگیری» معاون اول رییس جمهوی بررسی شد.

دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی دستگاههای اجرایی در جلسه شورای عالی اداری به ریاست «اسحاق جهانگیری» معاون اول رییس جمهوی بررسی شد.

به گزارش ایلنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، تصویب پیش نویس لایحه مدیریت خدمات کشوری در کمیسیون اجتماعی دولت، ابلاغ آیین نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی و چاپ و انتشار آن از جمله اقدامات انجام شده طی ۲ ماه گذشته بود که در این جلسه جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور به تشریح جزییات آن پرداخت.

تهیه و ابلاغ دستورالعمل صیانت از حقوق مردم و تکریم ارباب رجوع در نظام اداری به تمامی دستگاه های اجرایی، تهیه و ابلاغ دستورالعمل تعیین بازرسان وزرا و روسای دستگاه های اجرایی برای نظارت بر اعمال ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری(کنترل مفاسد اداری) و برگزاری جشنواره شهید رجایی پس از ۷ سال از جمله اقدامات انجام شده دیگر بود که «محمود عسگری آزاد» آن را تشریح کرد.

بررسی دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی دستگاه های اجرایی نیز بخشی از زمان این جلسه را به خود اختصاص داد و موادی از پیشنهادهای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری در راستای ساماندهی نیروی انسانی دستگاه های اجرایی مورد بحثو تبادل نظر قرار گرفت و پس از اعمال برخی اصلاحات، این پیشنهادها به تصویب رسید.

بر اساس این دستورالعمل دستگاه های اجرایی مکلفند سند برنامه نیروی انسانی دستگاه را به تفکیک دو بخش ستادی و عملیاتی تهیه و برای تایید به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور ارایه کنند.

بررسی و تحلیل وضعیت موجود نیروی انسانی دستگاه اجرایی براساس اهداف، برنامه ها وتکالیف قانونی دستگاه؛ برآورد نیاز و تقاضای(کمی و کیفی) دستگاه به نیروی انسانی؛ مقایسه وضعیت موجود نیروی انسانی با نیاز واقعی دستگاه اجرایی(وضع مطلوب)؛ تعیین وضعیت تراز نیروی انسانی(تعادل، مازاد و یا کمبود) و تنظیم گام های عملیاتی ساماندهی نیروی انسانی برای رسیدن به وضع تعادلی، مهمترین محورهای سند برنامه نیروی انسانی دستگاه های اجرایی است.

وزرای دادگستری، تعاون کار و رفاه اجتماعی، آموزش و پرورش، بهداشت درمان و آموزش پزشکی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و استانداران تهران و زنجان در جلسه شورای عالی اداری حضور داشتند.

آیین نامه اسحاق جهانگیری دستگاه های اجرایی ریاست جمهوری رییس جمهور سرمایه شورای عالی اداری لایحه معاون اول نیروی انسانی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر