کد خبر: 207330 A

سازمان امور مالیاتی خبر داد:

مودیان می‌توانند از طریق سایت عملیات الکترونیک مالیات بر ارزش افزوده به آدرس WWW. EVAT. IR نسبت به ارائه اظهارنامه و پرداخت مالیات اقدام کنند.

مودیان می‌توانند از طریق سایت عملیات الکترونیک مالیات بر ارزش افزوده به آدرس WWW. EVAT. IR نسبت به ارائه اظهارنامه و پرداخت مالیات اقدام کنند.

به گزارش ایلنا سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: با توجه به اینکه آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره دوم(فصل تابستان) سال ۱۳۹۳ از ۱ الی ۱۵ مهرماه است، مودیان می‌توانند از طریق سایت عملیات الکترونیک مالیات بر ارزش افزوده به آدرس WWW. EVAT. IR نسبت به ارائه اظهارنامه و پرداخت مالیات اقدام نمایند.

بنابراین به کلیه مودیان مشمول مالیات بر ارزش افزوده توصیه می‌شود به منظور عدم تعلق جرایم، نسبت به اجرای کامل تکالیف مقرر در قانون از جمله تکمیل و ارائه اظهارنامه مالیاتی دوره مذکور و پرداخت مالیات و عوارض ابرازی، ظرف مهلت مقرر قانونی اقدام نمایند.

همچنین از مودیان تقاضا می‌شود به منظور رفاه حال خود و ممانعت از تراکم مراجعه به سامانه مالیات بر ارزش افزوده و بروز مشکلات احتمالی، ارائه اظهارنامه را به روزهای پایانی مهلت مقرر، موکول ننمایند.

ارائه اظهارنامه مالیاتی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر