کد خبر: 214841 A

معاون مالیات های مستقیم سازمان مالیاتی؛

آخرین مهلت ارسال فهرست صورت معاملات فصل تابستان ۹۳، پایان مهرماه سال جاری است.

معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور گفت: آخرین مهلت ارسال فهرست صورت معاملات فصل تابستان ۹۳، پایان مهرماه سال جاری می باشد.

به گزارش ایلنا و به نقل از رسانه مالیاتی ایران، حسین وکیلی، افزود: تمام اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بند(الف) و(ب) ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم، برای ارسال صورت معاملات دوره دوم(تابستان) سال جاری تا ۳۰ مهر ماه ۹۳ فرصت دارند.

بنابر این گزارش، در اجرای دستورالعمل ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، کلیه اشخاص مشمول باید صورت معاملات دوره تابستان سال ۹۳ را بصورت الکترونیکی از طریق سامانه WWW. TAX. GOV. IR و یا با لوح فشرده(CD) تا پایان مهرماه ارسال نمایند.

گفتنی است طبق قانون مهلت ارسال صورت معاملات، یک ماه پس از پایان هر فصل می باشد؛ از این رو مهلت ارسال صورت معاملات دوره تابستان نیز تا پایان مهرماه ۹۳ است.

ایران رسانه قانون مالیات معاملات صورت پایان ارسال مهلت تابستان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر