کد خبر: 214890 A

از ابتدای تاسیس تاکنون:

براساس قانون برنامه پنجم که در حکم اساسنامه صندوق توسعه ملی است، فلسفه وجودی و هدف اصلی صندوق، حذف آثار منفی درآمدهای نفت بر اقتصاد و تقویت و حمایت از بخش خصوصی و تعاونی است و هرگونه پرداخت به امور دیگر از جمله وام ازدواج با آن مغایرت دارد.

معاون اقتصادی صندوق توسعه ملی اعلام کرد: از ابتدای تاسیس این صندوق تاکنون ۶۷ میلیارد دلار به این صندوق واریز شده که این میزان در حال افزایش است.

به گزارش ایلنا، محمدسعید نوری نایینی در گفت وگویی افزود: در حالی که امسال ۲۹ درصد از درآمدهای حاصل از فروش نفت به صندوق توسعه ملی واریز می شود این میزان در ابتدای تشکیل صندوق حدود ۲۰ درصد بوده و هر سال ۳ درصد به آن اضافه می شد.

عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی گفت: براساس قانون برنامه پنجم که در حکم اساسنامه صندوق توسعه ملی است، فلسفه وجودی و هدف اصلی صندوق، حذف آثار منفی درآمدهای نفت بر اقتصاد و تقویت و حمایت از بخش خصوصی و تعاونی است و هرگونه پرداخت به امور دیگر از جمله وام ازدواج با آن مغایرت دارد.

وی اهداف عمده صندوق توسعه ملی را تبدیل بخشی از درآمدهای نفت به سرمایه گذاری های زاینده و مولد و نیز حفظ سهم نسل های آتی از این درآمدها اعلام کرد.

نوری گفت: سرمایه گذاری در بازارهای مالی و پولی داخلی و بین المللی مدنظر است و امیدواریم با نتایج سازنده مذاکرات هسته ای، فرصت های سرمایه گذاری هم تسهیل شود.

ازدواج اقتصاد بخش خصوصی دلار صندوق توسعه ملی فرصت های سرمایه گذاری فلسفه قانون مذاکرات هسته ای نفت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر