کد خبر: 216931 A

رییس کل سازمان خصوصی سازی:

معلوم نیست مسوولانی که هم اکنون در حال مدیریت سهام عدالت هستند اتصالشان به مشمولان از دستگاه های اجرایی قوی تر و بیشتر باشد.

رییس کل سازمان خصوصی سازی گفت: براساس مصوبه هیات وزیران نمایندگی سهام عدالت در شرکت های سرمایه پذیر که بخشی از سهامشان بابت سهام عدالت تخصیص داده شده تا زمانی که سهام عدالت آزاد نشده و در اختیار مشمولان قرار نگرفته توسط دستگاه های اجرایی ذیربط مدیریت می شود که این امر به معنای بازگشت سهام عدالت به دولت نیست.

به گزارش ایلنا، میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی در جمع خبرنگاران در خصوص دلایل جلوگیری از حضور نمایندگان سهام عدالت در مجامع بانک ها، افزود: هیات وزیران در سال ۸۹ مصوبه ای را به تصویب رساند که به موجب آن به دستگاه های اجرایی تکلیف شد تا زمانی که سهام عدالت آزاد نشده و بدهکار خزانه هستند، نمایندگی سهام عدالت را دستگاه های اجرایی ذیربط به عهده داشته باشند.

وی ادامه داد: اما این مصوبه دولت به دلایل نامعلومی اجرایی نمی شد و به این ترتیب این مصوبه از سال ۸۹ تا ۹۲ برای مجامع اجرایی نشد و مغفول مانده بود.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: البته من هم پس از حضور در سازمان خصوصی سازی از وجود این مصوبه بی اطلاع بودم اما پس از مدتی تصادفا از آن مطلع شدم.

وی ادامه داد: با اطلاع از این امر، وجود این مصوبه را به وزارت امور اقتصادی و دارایی یادآور شدم و پس از بررسی های انجام شده این مصوبه که در سال های گذشته کنار گذاشته شده بود، پس از اطلاع به هیات دولت قرار شد که اجرایی شود.

رییس کل سازمان خصوصی سازی تصریح کرد: هیات دولت از دستگاه های اجرایی چرایی اجرایی نشدن این مصوبه را سوال کرد که دستگاه ها نیز به دلیل آنکه مدیران آنها تازه منصوب شده بودند از وجود این مصوبه اظهار بی اطلاعی کردند لذا این مصوبه تعطیل مانده در سال جاری اجرایی شد.

وی ادامه داد: بنابراین اتفاق خاص و تازه ای در خصوص سهام عدالت نیفتاده و سهام عدالت نیز به دولت بازنگشته است.

پوری حسینی با تاکید بر آنکه اجرای این مصوبه به معنای بازگشت سهام به دولت نیست، گفت: معلوم نیست مسوولانی که هم اکنون در حال مدیریت سهام عدالت هستند اتصالشان به مشمولان از دستگاه های اجرایی قوی تر و بیشتر باشد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: این مصوبه در گذشته به تصویب رسیده و لغو هم نشده و بنابراین یا باید توسط دولت جدید لغو شود و یا آنکه آن را اجرایی کند که تصمیم دولت اجرای آن است.

امور اقتصادی و دارایی دستگاه های اجرایی دولت سازمان خصوصی سازی سرمایه سهام سهام عدالت معاون وزیر اجرایی مصوبه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر