کد خبر: 219428 A

اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه روز جاری(شنبه) خود مصوبه ای را به تصویب رساندند که براساس آن سه شرط برای عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصویب شد.

اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه روز جاری(شنبه) خود مصوبه ای را به تصویب رساندند که براساس آن سه شرط برای عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصویب شد.

به گزارش ایلنا، براساس این تصمیم ۵ ساله بودن فعالیت رئیس کل، دارا بودن ۷ سال سابقه مدیریتی و اینکه دارای دکترای اقتصاد یا گرایش های پولی و بانکی باشد از جزئیات این مصوبه بود.

علاوه بر این براساس قانون پولی و بانکی پس از پیشنهاد وزیر اقتصاد، مجمع عمومی بانک مرکزی، رئیس کل تأیید و بعد به تصویب هیأت دولت می رسید اما با مصوبه امروز دیگر نیازی به تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی نیست.

بر این اساس شرط تایید مجمع عمومی بانک مرکزی برای رییس کل بانک مرکزی حذف شد.

به گفته یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، پیشنهادات مطرح شده از سوی کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام در این جلسه مطرح شده و به تصویب رسیده است.

براساس مصوبه مجمع، رئیس کل بانک مرکزی به پیشنهاد وزیر اقتصاد، تایید هیات وزیران و صدور حکم توسط رئیس جمهور تعیین می شود.

این در حالی است در گذشته رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس جمهور و بعد از تائید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیس جمهور منصوب می شد.

رئیس کل بانک مرکزی جمهوری ایران بعنوان بالاترین مقام اجرایی و اداری عهده دار تمام امور بانک به استثناء وظایفی است که به موجب قانون پولی و بانکی و اصلاحیه های بعدی به عهده ارکان بانک گذارده شده است.

همچنین وی مسؤول حسن اداره امور بانک و موظف به اجرای قوانین و آیین نامه های مربوط به آن می باشد. رئیس کل نماینده بانک در کلیه مراجع رسمی داخلی و خارجی با حق توکیل می باشد.

آیین نامه اقتصاد ایران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دولت رئیس جمهور رئیس کل بانک مرکزی قانون مجمع تشخیص مصلحت نظام
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر