کد خبر: 222537 A

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با ایلنا:

بانک مرکزی اخیرا فهرست موسسات مالی و اعتباری و بانک‌های دارای مجوز را در راستای ساماندهی بازار غیرمتشکل غیرپولی منتشر کرده و سیاستگذار پولی کشور در راستای برخورد با موسسات فاقد مجوز برطبق قانون برنامه پنجم توسعه وارد عمل شده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره انتشار اسامی موسسات مجاز، اقدام بانک مرکزی در برخورد با موسسات غیرمجاز را مثبت ارزیابی کرد و گفت: بانک مرکزی باید با موسسات غیرمجاز برخورد کند تا مفاسد اقتصادی شکل نگیرد.

ابوذر ندیمی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا افزود: بانک مرکزی به عنوان ناظر بر عملکرد موسسات مالی و اعتباری باید با متخلفان بازار پولی که شرایط بی‌اعتمادی مردم را فراهم می‌آورند با قاطعیت برخورد کند.

ندیمی با اشاره به عرضه حداقلی و تقاضای حداکثری پول در کشور تاکید کرد: این موضوع باعثجذابیت بازار پولی می‌شود که نظارت تام بانک مرکزی می‌تواند جلوی سوء استفاده‌های احتمالی را بگیرد.

بانک مرکزی پول قانون برنامه پنجم توسعه کمیسیون اقتصادی مفاسد اقتصادی موسسات مالی و اعتباری ایلنا اقدام موسسات غیرمجاز
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر