کد خبر: 229646 A

با تصویب مجلس؛

نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز صبح مجلس شورای اسلامی مواد الحاقی ۱۸ و ۱۹ طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را بررسی و تصویب نهایی کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، صندوق توسعه ملی را مجاز کردند که ۱۰ درصد منابع ورودی سالانه این صندوق را نزد بانکهای تخصصی، سپرده گذاری کنند.

به گزارش ایلنا، نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز صبح مجلس شورای اسلامی مواد الحاقی ۱۸ و ۱۹ طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را بررسی و تصویب نهایی کردند.

بر اساس ماده الحاقی ۱۸ این طرح، به خزانه داری کل کشور اجازه داده می شود معادل درآمد اخذ شده از برگزاری آزمون های سازمان سنجش آموزش کشور، در سال را به عنوان پیش پرداخت در اختیار سازمان سنجش قرار داده و در سال بعد تسویه کند.

همچنین بر اساس ماده الحاقی ۱۹ این طرح، به صندوق توسعه ملی اجازه داده می شود ۱۰ درصد از منابع ورودی هر سال صندوق را نزد بانکهای تخصصی، سپرده گذاری کند. مبلغ مذکور از سوی بانکهای عامل با معرفی وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی در قالب تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و صادراتی خصوصی و تعاونی و بنگاههای اقتصادی وابسته به مؤسسات عمومی غیردولتی به صورت تسهیلات ارزی پرداخت می شود.

جلسه علنی جهاد کشاورزی درآمد دولت سازمان سنجش سازمان سنجش آموزش کشور صندوق توسعه ملی قانون مجلس شورای اسلامی وزارتخانه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر