کد خبر: 229729 A

محمد شریعتمداری:

معاون اجرایی رییس جمهوری گفت: دولت برای رفع موانع ومشکلات حضور ایرانیان خارج ازکشور واستفاده ازظرفیت های آنان برای توسعه کشور مصمم است.

محمد شریعتمداری شب گذشته درجمع تعدادی از گلستانی های مقیم خارج ازکشور، اظهارداشت: هم اکنون مشکلات نظام بورکراتیک اداری ازموانع بزرگ برای ورود وحضور سرمایه گذاری ایرانیان خارج ازکشور است.

به گزارش ایلنا، وی، ایرانیان خارج ازکشور را از سرمایه های ملی دانست وگفت: دولت مصمم است با رفع مشکلات وموانع، شرایط حضور این قشر را برای فعالیت در حوزه های مختلف علمی، فنی وتکنولوژی وسرمایه گذاری فراهم کنند.

وی بابیان این که ارتباط با ایرانیان خارج ازکشور واستفاده از ظرفیت های آنان درسال های گذشته پایه ریزی خوبی نشده است، تصریح کرد: تحریم های ظالمانه، بی ثباتی درقوانین ونوع نگاه به ایرانیان خارج ازکشور، سبب شده تا از ظرفیت هموطنان خارج ازکشور استفاده نشود.

معاون اجرایی رییس جمهوری خاطرنشان کرد: دولت تدبیر وامید از آغاز فعالیت تاکنون اقدامات خوبی برای رفع موانع ومشکلات ازجمله دربحثلغو تحریم ها انجام داده است که توافق ژنو وبدنبال آن عدم وضع تحریم های جدید علیه کشور ازنتایج آن بوده است.

وی افزود: زبان جمهوری اسلامی گفت وگو ومنطق است وامروز این زبان سبب گسترش مناسبات با کشورهای مختلف ونیز افزایش ورود سرمایه گذاران خارجی به کشور شده است.

جانشین رییس جمهور درشورای عالی امورایرانیان خارج از کشور هم چنین کنترل وکاهش تورم درکشور رااز دیگر اقدامات دولت برشمرد واضافه کرد: دولت برای رفع مشکل نقدینگی بانک ها نیز تسهیلات ویژه ای را پیش بینی کرده است.

شریعتمداری گفت: امسال دولت مبلغ ۵۲ هزار میلیارد ریال جهت تامین سرمایه درگردش بخش صنعت دراختیار بانکها قرار داده که تا پایان سال بخش قابل توجه آن جذب خواهد شد ضمن اینکه همین میزان تسهیلات نیز دربودجه سال آینده پیش بینی شده است.

وی هم چنین ازپیش بینی منابع مالی مناسب برای بانک های استان گلستان از سوی بانک مرکزی خبری داد واضافه کرد: تصویب منطقه آزاد تجاری گلستان و زهکشی بخشی از۴۲۰هزار هکتار اراضی کم بازده این استان ازدیگر طرح هایی است که پیشنهاد آن به رییس جمهوری داده شده وتصمیم نهایی با ایشان است.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی دولت رییس جمهور رییس جمهوری سرمایه سرمایه گذاران سرمایه گذاری مشکلات نقدینگی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر