کد خبر: 229909 A

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور اعلام کرد:

سهم اعتبارات ابلاغ شده از محل منابع عمومی دولت، ۵۳ هزار و ۹۱۴ میلیارد ریال است که نسبت به کل اعتبارات ابلاغ شده ۹۶ درصد و همین سهم برای درآمد اختصاصی دو هزار و ۴۲۰ میلیارد ریال، معادل ۴ درصد است.

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در گزارشی، عملکرد اعتبارات هزینه ای استانی بر اساس اطلاعات ثبت و تأیید شده در سامانه عملکرد اعتبارات هزینه ای استان ها را در سال ۱۳۹۲ منتشر کرد که بر اساس آن در سال مذکور کل اعتبارات ابلاغ شده از استانداری ها به دستگاه های اجرایی از محل منابع عمومی دولت و درآمد اختصاصی معادل ۵۶ هزار و ۳۳۵ میلیارد ریال بوده است.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، سهم اعتبارات ابلاغ شده از محل منابع عمومی دولت، ۵۳ هزار و ۹۱۴ میلیارد ریال است که نسبت به کل اعتبارات ابلاغ شده ۹۶ درصد و همین سهم برای درآمد اختصاصی دو هزار و ۴۲۰ میلیارد ریال، معادل ۴ درصد است.

به موجب همین گزارش، میزان تخصیص اعتبارات هزینه ای در سال گذشته ۵۵ هزار و ۲۷۹ میلیارد ریال یعنی ۱/۹۸ درصد اعتبارات ابلاغ شده به دستگاه های اجرایی بوده است.

گزارش مذکور حاکی است عملکرد اعتبارات هزینه ای در سال ۱۳۹۲معادل ۵۴ هزار و ۱۴۷ میلیارد ریال است که به تفکیک منابع عمومی دولت و درآمد اختصاصی به ترتیب ۵۲ هزار و ۱۷۰ میلیارد ریال و یکهزار و ۹۷۷ میلیارد ریال بوده است.

اطلاعات این گزارش در سایر بخش ها نیز نشان می دهد که از کل اعتبارات پرسنلی مبادله شده در موافقتنامه ها، ۸۲ درصد آن یعنی ۴۶ هزار و ۲۷۰ میلیارد ریال اعتبارات پرسنلی و ۱۸ درصد آن یعنی ده هزار و ۶۴ میلیارد ریال تحت عنوان اعتبارات غیر پرسنلی در موافقتنامه ها مبادله شده است.

این گزارش در ادامه می افزاید که تعداد نیروی انسانی شاغل رسمی در سال ۱۳۹۲ نسبت به سال ۱۳۹۱، در حد چهار درصد افزایش و اما تعداد نیروی انسانی پیمانی و قراردادی با کاهش چهار هزار و ۴۳۲ نفر مواجه بوده است. سایر نیروی انسانی که به شیوه های دیگر در استان ها به کار گرفته شده اند نیز نسبت به سال قبل ۶ درصد افزایش داشته است.

بررسی ساختار کارکنان شاغل در استان ها برحسب مدرک تحصیلی نیز نشانگر افزایش۵.۶ درصدی نیروی انسانی دارای مدرک تحصیلی لیسانس تا دکتری و کاهش ۳.۷ درصدی پرسنل دارای مدرک تحصیلی دیپلم و پایین تر از دیپلم است.

این گزارش در خاتمه به منظور رفع برخی از مشکلات پیشنهاد کرده که سامانه های مرتبط با سامانه عملکرد اعتبارات هزینه ای راه اندازی شده و مفاد دستورالعمل اجرای بودجه و تنظیم موافقتنامه های اعتبارات هزینه ای رعایت شود.

بودجه درآمد دستگاه های اجرایی دولت دیپلم روابط عمومی رییس جمهور مشکلات نیروی انسانی ریال
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر